נתניה 24.11.23

/ דקל בנו / נקודה למחשבה

/ סודוקו /

6 4

8

9

3 5

1

מאגדות אנדרסן )7,6(

כינוי לרמב"ם )5,4(

3

9

סוג של עז בר

מסלול משפט צדק

ממשחקי )2,2( הלוח

)2,4( קבצן

עיר בספרד

יהיר

אות יוונית

עייף, מותש

2 7

יחידת הספק קיבוץ בערבה

2 8 4 1 3

7

6

מגב לשמשת הרכב שוקת משתומם, מתפלא

מומחה לשפות

2

7 3 1

/ תשחץ /

מסכת בסדר )4,4( נזיקין

כינוי לאדם "מרובע"

פרוסת לחם

צמח רענן

1 3 4

9

2

7

3 9

פילינג

בייש והעליב

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

עוד מעט יצירת עמימות

חגיגות יהודי כורדיסטן

אם הפנינה תכנן להרע

פתח צר וארוך

מילת שאלה

כינוי לצייתנים )4,2(

/ פתרונות / לשבוע שעבר

בדיחה נשמה

קשה לב

ספן נשיא קוריאני

שכונה בירושלים )3,2(

מילת הגבלה

3 1 5 8 9 6 2 4 7 4 9 2 7 3 5 1 8 6 6 7 8 1 4 2 9 5 3 8 4 7 2 6 1 3 9 5 1 5 9 3 7 4 6 2 8 2 6 3 9 5 8 7 1 4 7 3 1 5 8 9 4 6 2 9 8 6 4 2 3 5 7 1 5 2 4 6 1 7 8 3 9

מומחה ובקי )4,2( בדבר במקום הזה

נסר עץ דק

כינוי לעוזר או למשרת )4,4(

נזל לאט לאט התחיל לטוס

מראשי ממשלות הודו מסב

מסבאה נפשי, מנטלי

קיבוץ בערבה כינוי

סיבובים, הקפות

"אבו ארבע" (בסלנג)

אסף, צבר

קידומת הולנדית סוג של מוזיקת רוק

שם אחר לתלמוד חלק ברגל

סימן בקלפים

ממיני האגוזים

מושב באזור לוד מכלי המטבח

קרקע ללא )4,3( בעלים כזבן

אמבוש

צונן

מסיבה לילית

מכינויי האריה

זז לאחור מגלב

מאפה בצק ממולא

נחל אכזב

שמחה גדולה אות עברית

הכניס בברית אברהם

כבש צעיר

נוצר בזמן האחרון

נטול מגרעות

מנשיאי ארה"ב

משחק הימורים

ממלא מקום

ביחד ננצח! לתושבי הדרום וכוחות הבטחון בדיקה ואבחון ללא עלות קליניקת ספורטופדיק מוגדרת כמפעל חיוני ולכן פתוחה לפי הגדרות פיקוד העורף הגעה בתיאום מראש

נעלי הליכה | נעלי ריצה מקצועיות | הנעלה רפואית

1700-50-50-78 חדרה טל' 83 רח' ירושלים www.sportopedic.co.il

20

24.11.2023 ˆ ידיעות נתניה, חדרה

Made with FlippingBook flipbook maker