נתניה 24.11.23

04-6343230 לפרסום מודעה בלוח ידיעות חדרה 18:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ג' 0 17:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ג'

1700-703-999 נתניה לפרסום מודעה בלוח ידיעות 18:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ג' 0 17:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ג'

המקצוענים

mynetnetanya.co.il

mynethadera.co.il

חוק תכנון ובניה י. נתניה 7 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות נתניה 2 "

052-6620755 אייבי נוימן AB חד' במרכז העיר 2.5 להשכרה ₪ 3450 3 קומה מציאה בחיפה קרוב לבהאים מעלית, בבניה חניה תת + ' חד 4 קרקעית, מרפסת שמש ומחסן ₪ 2,350,000 מומחה בתחום הנדל"ן 052-6620755 אייבי נוימן AB מעלית, + חד', נוף לים 5 למכירה ממ"ד + חניות 2 + מרפסת שמש ₪ 3,750,000

AB 052-6620755 אייבי נוימן חד' 6 להשכרה במושב מפלסים בית מודרני נמצא על 2 שטח דונם וחצי מגרש 052-6620755 אייבי נוימן חד' מסודרת מיועד 3 למכירה בחיפה ₪ 1,450,000 לפינוי בינוי ₪ 3,300 מושכרת ב מומחה בתחום הנדל"ן למכירה מגרש בדרום חדרה מ"ר 525 ,11 חלקה 10584 גוש ₪ 450,000 AB

המועצה המקומית פרדסיה 17/23 מכרז

לחוק התכנון והבניה תשכ"ה– 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר גוש: ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה שימוש חורג. 1965 20230203 מספר בקשה: 4021119 בישוב: בת חפר תיק בניין: 322 מגרש: 2 חלקה: 8630 מהות הבקשה: הקמת בית מגורים תלת משפחתי ע"י: צבי גרינברג סמדר ניר ופריזר ניר. מ' במקום 3.60 ההקלה המבוקשת/שימוש חורג היא כדלקמן: קו בנין אחורי כיוון דרום מ' בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 4.00 בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב', ה' בין . במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, 8:30 – 12:30 השעות רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק ולציין את כתובתו המדויקת, 8:30 – 12:30 חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב', ה' בין השעות יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה 15 טלפון ואימייל. ההתנגדויות תתקבלנה במשך לדיון בפני הוועדה הנ"ל. בכבוד רב, גלית שאול יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

נותני/ות שירותים בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בפרדסיה רכז/ת סיירת הורים - שישמש כאיש קשר בין סיירת ההורים והמועצה, יהיה אחראי על הפעילות השוטפת של הסיירת והעמקת הקשר ושיתופי הפעולה בינה לבין הקהילה. תומכי/ות הוראה לבית ספר יסודי - 11:00 , שעה 11.12.23 פרטים נוספים והגשת מועמדות עד באתר המועצה בלשונית מכרזים/דרושים www.pardesia.muni.il

איכות חיים בפרדסיה WWW.PARADESIA.MUNI.IL

/ 8361686 ידיעות חדרה נתניה /

מחפש בחורה 65/70 נאה בגיל אדם אמיד לחיים משותפים ומאושרים 054-4889688

רווקה אקדמאית 29 יפיפיה בת לקשר רציני בלבד 050-5414796 מירי הכרויות

היכרויות מירי הכרויות סוף לדייטים מאכזבים באינטרנט שנות מוניטין 39 מאות זוגות נישאו ומאושרים מאגר של אקדמאים חילונים דתיים, גיל הזהב ולקויי למידה ניתן לרשום את ילדכם ללא ידיעתם שרות אמין בהצלחה 09-7664372 , 050-5414796

להשכרה חד במרכז 3.5 ריהוט + מעלית + ₪ 4900

אלמנה קיבוצניקית מבוססת רזה אינטלגנטית 77 לא חומרנית בת נראית צעירה לגילה 050-5414796 מירי הכרויות

אייבי נוימן 052-6620755

עבודות אלומיניום תיקונים, אחזקה ושירות טירן

AB

סוככי אמזונקה

תריסים חלונות רשתות זכוכיות פתרון לכל תקלה | התקנת מגבילון לחלון נגד נפילת ילדים

ייצור # יבוא הרכבה והחלפה #

09-7965995 פקס: 052-3584636 יורי: www.amazonka.4ba41.co.il

tiran3@013.net.il | טלפקס 09-8659165 | 050-2756115

ידיעות נתניה, חדרה ˆ 24.11.2023 21

Made with FlippingBook flipbook maker