נתניה 24.2.23

תרבות

/ פאו ז י אבו טועמה /

כל הצילומים באדיבות מוזיאון החאן

קטיף תפוזים בחדרה

בית פיינברג לאחר מאורעות תרפ"א

הברון רוטשילד והרברט סמואל

ארכיון מוזיאון החאן בחדרה שופץ ומאפשר לציבור להיחשף לאוצרות היסטוריים מימיה הראשונים של העיר המכתב של אבשלום פיינברג, החשש מהמאורעות והצילומים המרגשים

בחדרה ארכיון מוזיאון החאן שופץ ונפתח מחדש לציבור הרחב. במקום מתועדים הרגעים הראשונים של מייסדי חדרה, המתיישבים הראשונים בתמונות, מסמכים, מכתבים וסיפורים. אדוני הברון ניתן למצוא למשל עדות ממשית לביקורו של הברון רוטשילד בארץ ישראל ובחדרה במכתב בצרפתית 1914 בפרט בחודש מרץ שכתב אבשלום פיינברג (תורגם על ידי אמנון קרני) לסוניה המתאר מה שקרה ואת ההיכרות האישית שלו עם הברון רוטשילד. אבשלום מתאר בפירוט את האירוח לו זכה הברון רוטשילד באחד מחמשת הביקו ־ רים שלו בארץ ישראל. "לקראת השעה תשע יצאו מחדרה לקיס ־ ריה עשרים ושלושה פרשים", כתב פיינברג. האוניה עגנה. לקראת השעה 12:30 "בשעה אחת הוא ירד. למרגלות הכבש, הייתי אחד מהשניים שקיבלו את פניו. פרנק הציג את חנקין את סמסונוב ואותי. יצאנו לחפציבה. הבחנתי מיד שיש לנו עסק עם אדם אינט ־ ליגנטי בעל התלהבות צעירה וחן רב. בח ־ פציבה הייתה לי הזדמנות לדבר איתו זמן רב. הוא ביקש מידע, קלט מהר ונתן עצות" לאחר הסיור בחפציבה מנסה אבשלום בעקשנות לשכנע את הברון לבקר את תו ־ שבי חדרה, המצפים בקוצר רוח לביקורו. "בארבע הוא החליט לחזור לאוניה בלא לראות את הגבעה. אמרתי לו: 'אדוני הברון, שריקות בוז מצפות לי אם אחזור בלעדיך. לא יסולח לנו שקיבלנו את פניך ולא הבאנו אותך'. הוא צחק וענה: 'אני לא בא לראות את האנשים, אני בא לראות את העבודה. תגיד למתיישבים שאני לא רוצה קבלות פנים וטקסים'. התעקשתי: 'אדוני הברון, מוסכם על ידינו לא לקבל את פניך, אבל איש לא יכול למנוע מהאנשים האלה לה ־ ביע את שמחתם לביקורך אצלנו. אתה חייב להבטיח לבוא לבקר'. ברצון טוב הוא הבטיח לי לבוא ביום ראשון אם מזג האוויר יאפשר זאת ולחץ את ידי". הברון אכן שב ומבקר את תושבי חדרה ואף מקבל תשורה. הוא פונה לשוב לספי ־ נתו ואבשלום מנצל את ההזדמנות לעדכן את הברון על המתרחש בחדרה. עם הגיעם לחוף, חדרה לא מוותרת על ההזדמנות לחלוק כבוד מיוחד לאורח הרם

אני שמחה שיחד עם כל הגורמים הקשורים, הצלחנו לחנוך השבוע את הארכיון המתח ־ דש שמעכשיו יאפשר לציבור הרחב לבוא לארכיון, לחפש את ההיסטוריה ולחוות אותה בתנאים נעימים וטובים". טקס גזירת הסרט התקיים במעמד מ"מ ראש העירייה, ניר בן -חיים, עומרי של ־ מון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, חדוה יחזקאלי, חברת הנהלת המוזיאון, יואב לביא יו"ר המוזיאון, דורית גורן מנהלת ואוצרת מוזיאון "חאן חדרה, רנית ירדן מנהלת הארכיון ונציגי משפחות התורמים. ראשיתו של הארכיון ההיסטורי, המהווה חלק אינטגרלי ממוזיאון ה"חאן", ביוזמה של תושבי חדרה, שהחלו לפעול להקמת ' של המאה 60 מוזיאון היסטורי בשנות ה שעברה. משימתם הייתה לשמר את החומר ההיסטורי של חדרה, ולתעד את עברה של העיר באמצעות איסוף מסמכים, תעודות, תצלומים, מוצגים וזיכרונות ראשונים. החומרים התקבלו בעיקר ממקורות פרטיים. במקביל, צולמו מסמכים הק ־ שורים לחדרה מארכיונים שונים בארץ, במטרה להשיג חומר בעל ערך ציבורי. בשלב הראשוני פעל צוות ההקמה מתוך תחושת דחיפות והצלה. מדיניות האיסוף של הארכיון גובשה רק בשלבים מאוחרים יותר. כיום, לאחר שלושה עשורים של איסוף, מהווה הארכיון מאגר שלם של תיעוד תולדות העיר ובו החטיבה ההיס ־ ) שהועברה מארכיון 1891-1952 טורית ( העירייה אל המוזיאון הכוללת בין היתר את ספרי האחוזה וספרי הקרקעות של מייסדי חדרה. לאורך השנים, התדרדר מצבו של האר ־ כיון ונוצר צורך דחוף בחידושו והסדרתו. בשיתוף פעולה בין המועצה לשימור אתרים ועיריית חדרה בוצעו במשך מספר חודשים עבודות שכללו חשיפת קיר לבני כורכר מקורי בחדר ששימש את המתיישבים במ ־ בנה החאן לצרכי התכנסות ותפילה, עבור המוהל, השוחט וכ"חדר" לילדי המתיישבים. כמו כן בוצעו במקום החלפת ריצוף, טיפול בתקרה, בדלתות ובחלונות, מיזוג, וחשמל. חידושו והתפתחותו של הארכיון מאפש ־ רים להמשיך ולקלוט מאגרי מידע נוספים, חומרי עזבון ומסמכים השופכים אור על תולדותיה של חדרה בפרט וארץ-ישראל בכלל.

שולחים רוכבים לתחנת הרכבת לבקש עזרה מהבריטים. בבוקר דיווחו הרוכבים על תנועת רוכבים המתקרבים לכיוון כרמי המושבה. בצהריים נכנסו המתנפלים אל דרום המושבה, החלו לשדוד לשבור ולש ־ רוף מכל הבא ליד. האווירון הראשון ירה לעבר המתנפלים תוך זמן קצר הגיעו עוד שני אווירונים. אחרי מלחמה של שעה וחצי

וקוראת למפרץ בו עוגנת הספינה "מפרץ בנימין" על שמו של הברון. עדות שניה דרמטית מתארת את היומן 1921 הסטנוגרפי של יו"ר ועד המושבה ב- צבי בוטקובסקי בו הוא מתעד את השבוע :1921 שלפני פרוץ מאורעות תרפ"א "במושבה הרגישו תסיסה שהחלה מהס ־ ביבה. אספסוף החל להיאסף בתחנת הרכבת בטול כרם. המושבה הייתה לקראת התק ־ פה, שולחים רצים לטלפון בתחנת הרכבת לבקשת עזרה. לפנות ערב בא האווירון עם אזהרה, שולחים את הערבים מהמוש ־ בה. תושבי המושבה מתרכזים במקום אחד, תושבי הרחוב העליון עזבו הכל ובאו עם הנשים והילדים. בלילה אף אחד לא ישן,

גירשו את כל השודדים". חידוש והסדרה

דורית גורן מנהלת מוזיאון חדרה והאוצ ־ רת הראשית מסרה: "לאחר שבע שנים בהן קידמנו את פרויקט שיפוץ הארכיון שלנו,

1921 ביקור הברון רוטשילד בחדרה בשנת

30

24.2.2023 ˆ ידיעות נתניה, חדרה

Made with FlippingBook - Online catalogs