פתח תקוה בקעת אונו 10.5.24

mynetpetahtikva.co.il 03-9309940

03-9309940

שירותים משפטיים

תוספת תמורה להסכם

אודות כותב המאמר: המאמר נכתב על ידי שחר צברי עורך דין, רואה חשבון, ויועץ מס מוסמך. בתפקידו הקודם שימש כמפקח בכיר ברשות המיסים. משרד צברי ושות' עורכי דין מתמחים במיסים, מיסוי מקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, תכנון ובנייה. 03-9346097 . פקס 03-9316524 . פתח תקווה טל 3 (בית צבי) קומה 39 הרצל בכל שאלה בקשר עם המאמר ו/או כל נושא אחר ניתן לפנות לכותב המאמר בדוא"ל. shahar@tsabari-law.com : מייל ועדת הערר דנה בתשלום תמורה נוספת לרוכש שרכש קרקע מהעירייה. במקרה זה, נכתב בהסכם כי הרוכש רוכש את הזכויות הידועות ולא את העתידיות. כאשר התבקש לשלם תמורה נוספת, האם מדובר במעין היטל השבחה או בתוספת תמורה ? במקרה הרגיל, כשאדם קונה מקרקעין, הוא קונה אותם לרבות את כל הזכויות העתידיות שנובעות מהם ולרבות הכוח להחליט על גורלם. בענייננו, העירייה מכרה את המקרקעין תחת הגבלות משמעויות, החורגות מתניות חוזיות רגילות. למעשה, מבחינה מהותית, במסגרת ההסכם המקורי העירייה השאירה בידיה חלק מן הזכויות שבמקרקעין – את הזכויות העתידיות ואת הזכות לקבוע את מחיר הדירות לדיור בר-השגה. כלומר, העוררת לא רכשה את המקרקעין על כל הנובע מהם, חלק מן הזכויות נשארו אצל העירייה. העירייה הייתה ונותרה בעלת הזכויות העתידיות במקרקעין. היא שלטה בהן והיא קבעה אם העוררת תוכל לקבל אותן. מבחינה מהותית, הדבר דומה לחכירה של העוררת את המקרקעין, מבלי שנקבע במסגרת תנאי החכירה כי לחוכר מוקנות גם הזכויות העתידיות. כידוע, ככלל, בחכירה של מקרקעין, וכל עוד לא מוסכם אחרת, החוכר מקבל לידיו את הזכויות הנוכחיות על המקרקעין על פי תנאי חוזה החכירה, אך לא את הזכויות העתידיות. לסיכום חשוב להבחין בין מקרה בו הרוכש רכש את מלוא הזכויות, הן העתידיות, ואז התמורה לא תשתנה עם הגדלת הזכויות. יחד עם זאת, במקרה בו לא נרכשו מלוא הזכויות, ידרש לשלם ברכישה נוספת, גם מס רכישה. האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. שווי התמורה בהסכם הינה מרכיב משמעותי בעניין גובה מס השבח ומס הרכישה בהסכם. לעיתים, התמורה במועד ההסכם אינה התמורה הסופית אשר תשולם. כך לדוגמא, במקרה בו הצדדים מסכמים כי התשלום בעד הקרקע יקבע בהתאם לגובה הזכויות אשר יתקבלו מהקרקע, כך שתשולם תמורה נוספת בהמשך ככל והזכויות יגדלו. מקרה נפוץ אחר הינו בעסקת קומבינציה המושפעת מאחוזי הבניה אשר יוקצו לקרקע. משום שהתמורה הינה אחוז מסוים מהדירות, הרי התמורה עלולה להשתנות בהמשך. ומה קורה עם רוכש שרכש קרקע ולאחר מכן הזכויות בקרקע הושבחו ונאלץ לשלם בגינן היטל השבחה. האם גם במקרה זה מדובר בהשבחת המקרקעין ? התמורה במועד ההסכם ככלל, שווי התמורה נקבע במועד ההסכם בהתאם לזכויות הקיימות במועד זה. כך שאדם שרכש קרקע ולאחר תקופה מסוימת הקרקע הושבחה, שווי התמורה לא יושפע מעלייה זו, אלא ישלם ככל הנראה היטל השבחה בגין הגדלת הזכויות. בקרקע בה הרוכש הינו חוכר, הרי שהבעלים ולא החוכר זכאי לזכויות הנוספות אלא אם מוסכם אחרת בהסכם. בהסכמים החדשים מול רמ"י, החוכר יהא זכאי במרבית המקרים אף למרכיב הזכויות הנוספות. אולם בהסכמים הישנים, במרבית המקרים כאשר חל שינוי יעוד או כאשר הזכויות גדלות, הקרקע תשוב לבעלים, או שהבעלים ידרש לשלם בגין זכויות אלו. היטל השבחה א לחוק התכנון והבניה קובע כי "ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית 196 סעיף ועל פיה". לתוספת השלישית קובע כי "חלה השבחה במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול בהם ובין בדרך אחרת, ישלם 2 סעיף בעלים היטל השבחה לפי האמור בתוספת". ) הקובע כי "בניה או הרחבה של דירת 1() (ג 19 לתוספת השלישית מעניק רשימה של פטורים מהיטל השבחה. בין היתר, סעיף 19 סעיף מגורים לא ייראו כמימוש זכויות, אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בניה על אותם מקרקעין שישמשו למגוריו או מ"ר; 140 למגורי קרובו, ובלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על חדיף 36623-06-22 ו"ע

אופיר איטום כל סוגי האיטום

קבלן רשום ברשם הקבלנים מס' קבלן 32967

התזות מולטי גג א איטום גגות מרוצפים א איטום מקלחות א התקנה תיקון מרזבים וחיזוקי שיש א

איטום ביריעות ביטומניות א איטום קירות ומקלטים א איטום אדניות א ריסוס קירות באפוקסי א איטום בריכות ומאגרי מים א איטום חלונות ותפרים א

מרכז מומחים לרפואת שיניים בהנהלת ד"ר ראבי מרכז מומחים לרפואת שיניים בהנהלת ד"ר ראבי וסים ד"ר ראבי וסים על מקצוענות לא מתפשרים!

ה מבצעים בדיקות ליקויי איטום בבניה חדשה וישנ א וליווי משפטי חוות דעת קבילה לבית משפט א שיפוץ ושיקום מבנים חיצוניים א

מרכז מומחים לרפואת שיניים בהנהלת ד"ר ראבי

המרכז להשתלות השתלת שיניים ביום אחד! הרמת סינוס השתלת עצם הרמת סינוס • השתלת שיניים ביום אחד! • השתלות בהרדמה מלאה • השתלת עצם • שתלים זיגומטיית למחוסרי עצם בלסת העליונה • ושיניים ביום אחד המרכז להשתלות השתלת שיניים ביום אחד! הרמת סינוס השתלת עצם

טיפולים אסתטיים ציפוי חרסינה יישור שיניים שקוף

שיקום פה מלא כתרי חרסינה וזרקוניה בחריטה דיגיטלית

טיפולים אסתטיים ציפוי חרסינה יישור שיניים שקוף

שיקום פה מלא כתרי חרסינה וזרקוניה בחריטה דיגיטלית

קבלן רשום ברשם החברות מס' קבלן 32967

צילום פנורמי וייעוץ חינם! 09:20:00 וגם בשבת שעות פעילות: ימים א'-ה' 054-2226027 | 03-7322260 | 4 מגדל עופר, מוטה גור סניף פתח תקוה: 03-9379091 | סניף כפר קאסם: ראבי דנט מרפאת הסדר עם:

09:20:00 054-2226027 | 03-7322260 | 4 03-9379091 | צילום פנורמי וייעוץ חינם! 09:20:00 וגם בשבת שעות פעילות: ימים א'-ה' 054-2226027 | 03-7322260 | 4 מגדל עופר, מוטה גור סניף פתח תקוה: 03-9379091 | סניף כפר קאסם: ראבי דנט מרפאת הסדר עם: אפשרות לתשלום בהוראת קבע 09:20:00 054-2226027 | 03-7322260 | 4 03-9379091 |

053-4343160 אופיר חברתינו עובדת עם: משטרה, בתי מלון, בנקים, משרד הבטחון, צה"ל וגופים נוספים

אחריות על כל עבודה

שרות מקצועי ואמין www.ofir-itum.co.il

10.5.2024 ˆ ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו 46

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker