פתח תקווה 29.07.22

m y n e t p e t a h t i k v a . c o . i l 0 3 - 9 3 0 9 9 4 0

0 3 - 9 3 0 9 9 4 0

שירותים משפטיים

תכנון המס – פטור דירתמגורים

אודות כותב המאמר : המאמר נכתב על ידי שחר צברי עורך דין, רואה חשבון, ויועץ מס מוסמך. בתפקידו הקודם שימש כמפקח בכיר ברשות המיסים. משרד צברי ושות' עורכי דין מתמחים במיסים, מיסוי מקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, תכנון ובנייה. 03-9346097 . פקס 03-9316524 . פתח תקווה טל 3 (בית צבי) קומה 39 הרצל בכל שאלה בקשר עם המאמר ו/או כל נושא אחר ניתן לפנות לכותב המאמר בדוא"ל. shahar@tsabari-law.com : מייל אדם זכאי ואף חייב לתכנן את עסקיו ובתוך כך לחשב את חישוב המס החל בכל עסקה ועסקה. דיני המס מאפשרים הקלות ותכנוני מס האמורים להיטיב עם הנישום. תכנון מראש של העסקה תוך ניצול מלוא הטבות המס המוקנות ע"פ חוק, הינו חלק בלתי נפרד מהעסקה. האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. מה זכאותו של אדם לתכנן את צעדיו טרם ביצוע עסקה ? האם זכאי לבצע פעולות טרם ביצוע העסקה על מנת לתכנן את המס ולהפחית את החיוב ? האם המדובר בעסקה מלאכותית ? הפסיקה מכירה בעובדה כי אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין הפוטרת אותו ממס או מקלה בו, שהרי לשם כך נוצרה והוא כמובן כל עוד אינו מנסה לעוות במעשיו את כוונת המחוקק או לעשות מעשה שלא כדין כדי להיכנס לתחומי פטור או הקלה, שלא נועדו לו. מס שבח דירה יחידה ) מעניק פטור למוכר דירת מגורים ובתנאי ועומד בדרישות הסעיף. "הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר 2( ב 49 סעיף חודשים לפחות מיום שהיתה לדירת מגורים, ולא מכר במשך שמונה עשר החודשים 18 בישראל... והמוכר הוא בעל הזכות בה במשך שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור ממס לפי פסקה זו"." "דירת מגורים" – דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה..." בהתאם להגדרות לעיל, על מנת יוכל המוכר לבקש פטור דירת מגורים, או אף חישוב לינארי מוטב, יהא עליו לעמוד בדרישות החוק, בין היתר לוודא שהדירה הינה דירת מגורים בהתאם להגדרה. הזכות לתכנון מס אדם העומד לבצע עסקה, זכאי לבצע תכנון מס המיטיב עימו. לאורך השנים קיים מאבק בין רשויות המס לבין הנישומים בשאלת תכנון המס. נקודת המוצא היא כל תכנון מס הינו לגיטימי וכי אין המדובר בהעלמת מס הצבועה בשם התכנון. אין כמובן הצדקה לתכנון מס במשמעות של הישמטות ממס. לעיתים הקו בין תכנון מס לגיטימי לתכנון מס שאינו לגיטימי, הינו קו עדין מאוד עד כי ניתן לחצות את הקו מבלי לחוש בכך. רשות המיסים מנסה להילחם הן בנישומים ע"י הרתעה והן במתכנני המס ע"י חובת דיווח של חלק מתכנוני המס. הפסיקה אף קבעה כי "עצם העובדה כי הצדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים, אינה מצביעה כי המבנה מלאכותי או בדוי. זכותם ואף חובתם של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס" שלמה נחמה 6107/20 ע"א המוכר מחזיק בדירת "מעטפת". כידוע, מקובל בדירות יוקרה לרכוש מהקבלן דירה בגמר מעטפת בלבד, כך שהרוכש הוא אשר מסיים את הדירה בהתאם לעיצוב ורמת הגימור אותה מבקש לעצמו. רשות המיסים ניסתה להיאבק בתופעה זו לעניין מס רכישה. במקרה שלפנינו המוכר השלים את הדירה טרם המכירה, ברמה "נמוכה" ואף שהיה ברור כי הרוכש יפרק את כלל המתקנים ויבצע התאמה מחדש לפי טעמו האישי ובהתאם ליוקרתה של הדירה. כל השיפוץ נעשה על מנת יוכל המוכר להגדיר את הדירה כדירת מגורים ולצורך הטבת המס. בית המשפט נדרש לשאלה של תכנון מס לגיטימי או שמא עסקה מלאכותית ? בית המשפט קבע כי תכנון מס כשלעצמו לגיטימי. השאלה האם במקרה דנן ניתן לקבוע כי מדובר בעסקה מלאכותית שעה שהמטרה העיקרית של השיפוץ הינה הפחתת מס בלתי נאותה ? בית המשפט התייחס לכלל העסקה עת בחן את הטעם המסחרי. אין חולק שעסקת המכר נעשתה מתוך טעם מסחרי כלכלי. עצם הכשרת הדירה לצורך קבלת הפטור אינה שוללת את הטעם המסחרי על אף שנעשתה מתוך מטרה של הפחתת מס. לסיכום

מרכז מומחים לרפואת שיניים בהנהלת ד"ר ראבי ו י יי מרכז מומ י בהנ ת י

מרכז מומחים לרפואת שיניים בהנהלת ד"ר ראבי

המרכז להשתלות השתלת שיניים ביום אחד! הרמת סינוס השתלת עצם השתלת שיניים ביום אחד! • השתלת עצם • הרמת סינוס • השתלות בהרדמה מלאה • ו מ ! ל י יי יו ת י ו

המרכז להשתלות השתלת שיניים ב ום אחד! הרמת סינו השתלת עצם

טיפולים אסתטיים ציפוי חרסינה יישור שיניים שקוף טיפולים אסתטיי ינ צי וי ו יישור שיניים

טיפול ם אסתטיים ציפוי חרס נה יישור שיניים שקוף

שיקום פה מלא כתרי חרסינה וזרקוניה בחריטה דיגיטלית שיקום פה מלא ינ וז וני י בחריטה דיגיטלית

שיקום פה מלא כתרי חרס נה וזרקוניה בחריטה ד גיטלית

צילום פנורמי וייעוץ חינם! 09:20:00 וגם בשבת שעות פעילות: ימים א'-ה' 054-2226027 | 03-7322260 | 4 מגדל עופר, מוטה גור סניף פתח תקוה: 03-9379091 | סניף כפר קאסם: ראבי דנט מרפאת הסדר עם: צילום פנורמי ויי ו י ! 09:20:00 וגם עות עילו : י י א'-ה' 054-2226027 | 03-7322260 | 4 מגדל עופר, מוטה גור סניף פתח תקוה: 03-9379091 | סניף כפר קאסם: ראבי דנ ה דר ע : ר הטבה מיוחדת לכל חברי קופות החולים

צילום פנורמי ייעוץ חינם! 09:20:00 וגם בשבת שעות פעילו : ימ ם א'-ה' 054- 22602 | 03-7322260 | 4 מגדל עופר, מוטה גור סניף פתח תקוה: 03-9379091 | סניף כפר קאסם: ראבי דנט מרפאת הסדר עם:

לכפר הנוער דרושים/ות

לפנימיה חילונית

yaffas@ganof.org.il קו"ח יש לשלוח ליפה שבתאי 03-9079005 טל': 03-9079097 פקס: ניסיון בעבודה חינוכית ב גמישות בשעות העבודה ב מגורים בפ"ת והאזור ב יכולת עבודה בשיתוף פעולה עם צוות חינוכי ב אב/אם בית חינוכי/ת ענק. ץ למשרה מלאה, עם ראש גדול ו- בסביבת עבודה ירוקה ופסטורלית, כולל ליווי תומך.

למפעל מזון בפתח תקווה דרושים/ות עובדי/ות ייצור

03-9391533 טל': 09:00-15:00 ניתן לפנות בין השעות , פתח תקווה. 39 למפעל גידרון ברחוב הסיבים • תוספת שכר משמעותית במשמרות לילה. • ארוחה חינם בכל משמרת לילה/ בוקר • קבלת נעליים ובגדי עבודה. • העבודה מוגדרת כעבודה מועדפת לחיילים/ות משוחררים/ות, לקבלת המענק. • אין צורך בניסיון קודם. הכשרה במקום. • עבודה מיידית לטווח ארוך. Pantone CMYK RGB C9 M74 Y80 K1 2026 C R227 G65 B34 חודשי עבודה מלאים 3 מענק התמדה לאחר • עובדי/ות ייצור • עבודה לסירוגין במשמרות בוקר/לילה

Pantone CMYK RGB R40 G51 B80 C81 M59 Y35 K27 289 C

Pantone CMYK RGB C5 M39 Y43 2023 C R242 G153 B

29.7.2022 ˆ ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו 28

Made with FlippingBook Annual report maker