פתח תקווה 29.07.22

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

1

3

8 7

מראשי ממשלות בריטניה

סוף תוצאת החילוק

חש ערגה כלפיה )4,5,4(

מלכה במגילת אסתר

כדורסלן עבר ישראלי )4,5(

משחק לוח סיני

סקר בשטחיות

אמונה

פוטנציאל

אות הניצחון

5 4

2 9

5

6 9

אנדרטה שירה

4

8

7

6

מכלי המיטה

נחש ארסי

1 4

2

6 3

מוקד שסביבו הסופה )5,3(

מגזין אופנה לועזי התלונן

זמרת ישראלית

אצטבה

מסייר

6

8 9

6

2 1

כלי רכב דו גלגלי

צמח מדברי

2 9

1

4

נשיא קוריאני חודש לועזי

חלל המעלית לכיוון העבר

השליך אבנים, רגם

ילדה

זעיר

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

שנף בכה בכי מקוטע

/ פתרונות / לשבוע שעבר

עוזב, נוטש

)3,3( נפטר

פוסטר, פלקט מבושל למחצה

אמנות לחימה )2,3( סינית

יסוד כימי

8 3 4 9 6 1 7 5 2 6 2 9 4 5 7 8 1 3 1 7 5 3 8 2 4 9 6 3 5 7 6 1 4 9 2 8 9 8 1 7 2 3 5 6 4 4 6 2 5 9 8 1 3 7 2 9 8 1 7 6 3 4 5 7 1 3 2 4 5 6 8 9 5 4 6 8 3 9 2 7 1

מין תסרוקת )3,3( פגם

הסתתר

זז ממקומו ללא שום ספק

יפת תואר )4,4(

ממשפחת הינשופיים עיר ערבית בצפון

הטוב ביותר, מעולה שאב מים

מראשי עיריית חיפה )3,4(

קריין ישראלי תל הריסות

יצור מן הדו-חיים

ניפץ

מדבר בשקט רב כסיל

מילת סיבה דג מאכל

טלה

אוסף, קובץ

"וכך עד הסוף" )4,3( גמדי

עטה בגד גורל

גבול בין מדינות

יעד

אבן חן חורשה עבותה

מידה קדומה לנוזלים

רגולטור

עץ אפריקאי

צחיח

בסמוך אליו ילדה

משקה חליטה

מכלי השחמט

מנהל עובדים

אכזרית )2,3(

חרב ארוכה וצרה

עוף דורס

בלי להאריך

30

29.7.2022 ˆ ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו

Made with FlippingBook Annual report maker