רמת גן 17.3.23

מיניות בריאה, למול פגיעות מיניות בעידן המודרני

מאת: רונית חיימוב זילברמן

ובחיפוש מתמיד באישור והכרה חיצוניים.

שרוצה פחות. ואז מתחיל משחק חיזור גורלי.

מיניות פוגענית חשוב רגע להגדיר מיניות מנקודת המבט הקלאסית, תיאר פרויד מהי את המיניות כדחף שמתעורר מבפנים, הגדרה מודרנית יותר של ארגון הבריאות העולמי, מתייחס למיניות כאנרגיה פנימית הדוחפת את האדם למצוא אהבה, מגע, חום ואינטימיות. כחלק מהגדרה זו, הזכות לממש את המיניות מוגדרת כחלק מהזכות הבסיסית של הפרט, לחיים בריאים ושלמים. עם זאת, אל מול ההגדרות השונות שמתייחסות אל מיניות כיסוד טבעי בחיים של כולנו, ולמרות שהעולם בו אנו חיים כולל הרבה דימויים וייצוגים מיניים, חשוב לזכור כי אנו חיים בעולם בו מצד אחד יש איסור מרומז וגלוי לדבר ולעסוק במיניות. onlyfans : מצד שני קיימים אתרים כגון אשררביםמהחושפיםאתעצמם, הםעצמם נפגעי/ות תקיפה מינית, יש הרבה דיון על מערכות יחסים פתוחות ופוליאמורה למול יחסים מונוגמיים. עלינו להיות מודעים לאופן בו איסור מצד אחד ופתיחות היתר מצד שני, משפיעה על יכולותינו כאנשים בכלל, וכמטפלים בפרט, לדבר על מיניות, וזאת על אף עקרונות הפתיחות והכנות, עליהם מושתת המקצוע שלנו. איך מזהים מיניות בריאה? קיימים ארבעה מרכיבי בסיס, אשר בהיעדרם, הפוטנציאל לפגיעה באחד הצדדים מאוד גבוה. . תקשורת בין שני הצדדים, מילולית 1 ובלתי מילולית. . אמון המכונן תחושה שאף אחד 2 מהצדדים לא יעשה דבר שיחצה את גבולות הצד השני. האמון מייצר מסגרת שבתוכה יש לאדם ביטחון שלא ייפגע. הצדדים לוקחים 2 . הדדיות – עד כמה 3 חלק במה שמתרחש ביניהם. . הסכמה חופשית – עקרון בסיס המגולם 4 גם בנוסחהחקיקה בתחוםהפגיעההמינית, המתאר הסכמה לסיטואציה המינית הנובעת מרצון הדדי, שניתנת במפורש. הסכמה חופשית חלה רק במצב בו לא מופעל לחץ על אף אחד מהפרטנרים, ובו ניתן להסכים וגם לסרב. אף אחד מארבעת מרכיבי בסיס אלו, לא יכול להתקיים במערכות יחסים לא מאוזנות, ולצערי ברוב מערכות יהחסים, יש את האחד שרוצה יותר והאחר/ת

מדדי 4- מיניות בריאה מתחילה מעבר ל הדיברות הללו: 10- הבסיס ב . מה נכון לי - מה אני צריכ/ה ומה אני 1 רוצה . האם זה עלול לפגוע בי פיזית ו/או 2 נפשית? . האם אני מסוגל/ת לתת לעצמי אישור 3 הכרה וערך, ללא האחר? . האם אני משתמש/ת במיניות לקשר 4 אינטימי אותנטי, או כנשק יום הדין? . האם אני מבין/ה את הסיטואציות 5 המיניות אליהן אני נקלע/ת. . האם אני זקוק/ה כרגע לשפת הרוך, 6 חום אפלטוני או תשוקה מינית. חשוב לא לבלבל בין שפות וצרכים. ולא להשתמש בשפה אחת בשביל להשיג את השניה. . מבחן ההסכמה - האם ברורים התנאים 7 המדוייקים לשני הצדדים ויש הסכמה מדעת. הצדדים מבחינת 2 . היששיויון אמיתי בין 8 גיל, פיזיות, סטטוס חברתי, והתפתחות קוגניטיבית ורגשית? . מבחן הכפייה - האם הופעל כוח גלוי או 9 סמוי, כדי שתתרחש הסיטואציה המינית? למשל: הקיימים יחסי כוח או סמכות? ההוצע שוחד חברתי או רגשי? הקיים איום על אחד הצדדים? . האם אני רואה את האחר ואת עצמי 10 כפי שאנו - עצמי אמיתי ולא כוזב, בלי ציפיות פנטזיונריות היוצרות משחקי אשמה מסוכנים, אנשים לא משתנים בשביל האחר, הם משתנים רק כי החליטו על תהליך צמיחה אישי עבורם, ולכן הם לא ישתנו רק בשבילך. במידה ועשרת הדיברות לא מתקיימים, יש סכנה לפגיעה וניצול מיני, הזהרו! אהבה יכולה להיות מופלאה אך גם מסוכנת, זכרו! ניצול מיני לא קשור לאהבה ומשיכה - זוהי אלימות לכל דבר והעיסוק הוא בכוח ושליטה.

לכן מרכיב יסודי ראשון במעלה הוא - קבלת העצמי כמו שהוא, הן שלי והן להצד השני, ללא ניסיון לשינוי. מטופל שלי הגדיר יפה את המושג ציפיות- ״אני צריך לחוש אשמה על משהו שהצד השני עשה והחליט, בלי להתייעץ עימי ולהגיע עימי להסכמה״. בכל מערכת יחסים כאשר יש ציפיות דורסניות מצד אחד, וניסיון לריצוי עקב חרדת נטישה מצד שני, היכולת ליישם העקרונות איננו מתקיים. הצד 4 את המעוניין לפתוח את הקשר, למשל פעמים רבות כופה מציאות על הצד השני. האוהד onlyfans- שצופה בתמונות וסרטונים ב נכנס לקשר פנטזיונרי. אני מציעה כאן מושג נוסף מתוך גישת הדיפרנציאציה. הערך העצמי שלי, לא צריך להיות תלוי באחר, בכמה לייקים שעשה לי וכמה מהר הגיב לי בווטסאפ. יצר מצב נוסף enter העולם של כפתור ה - חוסר יכולת דחיית סיפוק צרכים מיידי. היו משיגים אנשים בטלפון 80 בשנות ה רק בשעות הערב, היום אם אין מענה תוך דקות, החרדה והעצבים מעלים הילוך. : חלה המספרים במשרד הבריאות מדאיגים בשנים האחרונות, במכורים 34% עליה של למין לסוגיו (פורנו, אתרים, אוננות, וקיום יחסים). וגם עלייה מדאיגה בקיום יחסים לא מוגנים. מפרוץ הקורונה חלה עליה נוספת - בחולי. תחלואה במחלות מין מסוג: כלמידיה, 3 פי זיבה, ועגבת. גם במערכות יחסים פתוחות מנסים להיזהר ואם היחסים פתוחים - עושים בדיקות. הבעיה שבדיקות פעמים רבות יראו תוצאה חיובית של הידבקות רק כמה חודשים לאחר ההידבקות. והמיניות גם במערכות יחסים מחייבות לעיתים מלווה במניפולציות, נשכב - בתנאים א. למשל רק אם הבאת לי פרחים או ב. ענישה - לא נשכב כי נעלבתי. בעצם המשיכה המינית יורדת כי חינוך וענישה לא קשורים למערכת יחסים רומנטית זוגית, אלא יותר למערכת יחסים של הורה/ילד או מורה/תלמיד. ואז מתחיל חיפוש אחרי בריחה מהכאב, מתחושת הלא מספיק טוב/ה, מההשוואה לאחרים

בימינו אנו, מיניות הינה מושג בעל רבדים עמוקים ME- ושונים. לאחר עידן ה קראו מספר דברים TOO מיטיבים ופחות מיטיבים - מוגש מטעם רונית חיימוב - הרבה א/נשים החלו לשתף בחוויות מיניות פוגעניות, בין אם מדובר בהטרדה מינית - במילים, למעשה מגונה - פיזי ועד אינוס - הכולל חדירה וגינלית ומעשה סדום - הכולל חדירה אנאלית (ומשפטית בישראל אינו מוגדר אינוס). נראה כי יש יותר ויותר חשיפות של פגיעות מיניות, בישראל כל ילד/ה חמישי , חווה ניצול מיני כשאין הבדל 12 עד גיל מספרי בין בנים לבנות. כל אישה רביעית חווה פגיעה מינית, והטרדה מינית הינה נחלת הכלל. הרבה גברים נפגעים מינית, אך הסוד סביב הפגיעה גדול. לפתע אנשים החלו לשתף, לחשוף ולבקש עזרה. על מנת להבחין מהי מיניות בריאה ומהי

מאחלת לכם חיי מיניות בריאה. רונית

h t t ps : / /www . f ac ebook . com/ RonitsWay www.RonitHaimoff.co.il 077-2244-666 . טל

19 ידיעות תל אביב, רמת גן ˆ 17.3.2023

Made with FlippingBook - Online catalogs