ראשון 3.3.23

אוכל מוכן כל יום שישי

באהבה מכל האמהות שבעולם

, א"ת חולון 32 רח' הבנאי shop.hamimvetaim.com

21 ידיעות ראשון, רחובות ˆ 3.3.2023 דיעות חולון, בת ים ˆ 3. 2023

Made with FlippingBook Annual report maker