אשדוד 17.05.24

08-6232884 לפרסום מודעה בלוח ידיעות אשדוד 16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ד' 0 16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ד'

המקצוענים

חד’ באפרידר 6 פנטהאוז מ”ר מרפסת +50 קינמון מ”ר מיקום 180 בנוי ש”ח, 2,800,000 מצויין אבי 050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414, ‎)295785( ‏

5,450,000 ’ חד 5 בהרצוג ש”ח תיווך א.א. אבי, 050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)295372( ‏ בצבי סגל דו חד’ 5 משפחתי 80 יח’ דיור + 5,500,000 מ”ר 500 ש”ח מיגרש מ”ר תיווך א.א 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295373( ‏ 4 באפרידר דו משפחתי חד’ זקוק לשיפוץ כללי ש”ח תיווך 3,280,000 050‎‑5350089 . א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295541( ‏

בסיטי, דופלקס · למכירה מ”ר 16 , מ”ר 145 ,’ חד 6 מ”ר מרפסת, ממ”ד, 8+ מרפסת מעלית, חנייה, בניין בוטיק רק 2 , שרותים 3 , דירות. מיזוג 5 ש”ח. 1.990.000 . מקלחות כניסה מיידית. תיווך אבי הגדי ‎)296117( ‏ 054‎‑7887538

אשקלון,ברנע, · למכירה פרוייקט ברנע הירוקה, כ”ט בנובמבר, קומה נמוכה, מיזוג, 105 , מעלית, חנייה, מרפסת מ”ר מרפסת, 12 מ”ר פלוס דלתות פנים, מטבח ומקלחות משודרגים, ליד גן שעשועים ש”ח. 1.930.000 . גדול כניסה מיידית. תיווך אבי הגדי ‎)296114( ‏ 054‎‑7887538

חד’ 5 מדורגי בלפור דירת גן ש”ח תיווך א.א 2,780,000 050‎‑5350089 אבי אגדי 08‎‑6751414 משרד ‎)294358( ‏ חד’ 5 בברנע דירת גן ש”ח תיווך א.א 2,850,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)295316( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 5 באגמים דירת גן ש”ח תיווך א.א 2,680,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)295317( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 5 באפרידר דירת גן ש”ח תיווך א.א 2,920,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)295318( ‏ 08‎‑6751414

באפרידר מגדל המים וילה בודדת חד’ מפלס אחד 5 מ”ר 650 מגרש ש”ח 5,200,000 ראוי למגורים תיווך א.א 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295542( ‏ משרד

חד’ 5 בקינמון פנטהאוז 2,620,000 מרפסות 2 ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293951( ‏ 08‎‑6751414

חד’ 5 באגמים פנטהאוז ש”ח תיווך א.א. 2,580,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293953( ‏ 08‎‑6751414 5 בנאות אשקלון פנטהאוז ש”ח תיווך 1,950,000 ’ חד ,050‎‑5350089 א.א. אבי 08‎‑6751414 משרד ‎)293954( ‏ 5 בברנע פנטהאוז חד’ נוף לים משגע לכל החיים ללא 1,950,000 ממ”ד ש”ח תיווך א.א. אבי ,050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)293955( ‏ בברנע פנטהאוז חדש 3,850,000 מסודרת מאוד ש”ח תיווך א.א אבי ,משרד 050‎‑5350089 ‎)294318( ‏ 08‎‑6751414 באפרידר בניין חדש פנטהאוז ש”ח 2,750,000 ’ חד 5 050‎‑5350089 תיווך א.א 08‎‑6751414 אבי משרד ‎)294319( ‏

חד’ 5 דו משפחתי בברנע ש”ח תיווך 3,850,000 אבי 050‎‑5350089 . א.א משרד 08‎‑6751414 , ‎)295369( ‏ במיגדל המים אפרידר וילה 680 חד’ מגרש 5 בודדת ש”ח 4,950,000 מ”ר 050‎‑5350089. תיווך א.א משרד 08‎‑6751414 אבי ‎)295370( ‏ בנווה דקלים דו משפחתי ש”ח 3,150,000 ’ חד 5 050‎‑5350089. תיוווך א.א משרד 08‎‑6751414 אבי ‎)295371( ‏

בנווה דקלים דו משפחתי ש”ח 2,350,000 ’ חד 3 ‎‑, 050‎‑5350089. תיווך א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295544( ‏

050-8662004 משרד עו"ד ונוטריון אגדי חגית עסקאות מכירה ורכישת נכסים ליווי ובדיקת חוזי רכישה מקבלן 38 הסכמי פינוי בינוי ותמ"א רישומי בתים משותפים בטאבו ותיקון רישומים יפויי כח מתמשך ירושות וצוואות 050-5350089 אבי חדרים. 5 דו משפחתי מפלס אחד כולל ממ"ד. . 10.6.24 פינוי ש"ח 8000 מחיר שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי 156 חד' בניין בן שנתיים 5 פנטאהוז למכירה באגמים . מטבח משודרג,סוויטת הורים, 69+8 מרפסות 2 , בנוי ₪ 2,750,000 , חניה ומחסן צמודים מחיר 9 קומה שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי להשכרה באפרידר 050-5350089 אבי שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי חדרים,ממ"ד, מרפסת, 3 בסיטי מעלית, פינוי מיידי, מצויין ₪ 1,300,000 למגורים והשקעה 050-5350089 אבי

072-2221655 050-6820887 משרד עו"ד אלעד אגדי המתמחה בנדלן, בדיקת זכויות הנכס לפני הרכישה שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי להשכרה במגדלי דוד חדרים מסודרת וממוזגת, 5 נוף לים, מיידי שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי 36 להשכרה בהרצל משרדים בגדלים שונים 2 ש"ח 1000- החל מ 050-5350089 אבי שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי 5 להשכרה בהרצל מ"ר 65 משרד מסודר מאוד, ממוזג ש"ח 3000 050-5350089 אבי 050-5350089 אבי

באפרידר דו חד’ 4 משפחתי ממ”ד קטן + ש”ח 2,900,000 (מחיר של דירת גן) תיווך א.א. 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295545( ‏ משרד

חד’ נוף 5 באברהם בלסברג ש”ח 2,450,000 לים משגע 050‎‑5350089 , תיווך א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295550( ‏ חד’ מסודרת 5 באטיאס ש”ח תיווך 2,520,000 050‎‑5350089 , א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295551( ‏ חד’ מסודרת 5 בדרך היין ש”ח תיווך 2,580,000 050‎‑5350089 א.א. אבי , משרד 08‎‑6751414 ‎)295575( ‏

דר' טטיאנה סטיסין רופאת שיניים שנות ותק 30 מעל מחירים נוחים 053-868-5898 אשקלון 36 הרצל

משווק מורשה מיזרוני איכות (פולימרים תעשיות) מרפדיית יורו-אל

ייצור וחידוש מערכות ישיבה לבית כולל מערכות מודולריות

חידוש וייצור ריפודים לריהוט-גן ייצור מיטות וריהוט לקוסמטיקה

08-6781020 : טלפקס | 054-4442677 אזור התעשיה הדרומי אשקלון 17 הצורף

20

17.5.2024 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook - Online catalogs