אשדוד 17.05.24

לקוח יקר, אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

08-6232884

מ”ר 600 ברנע ב’ מגרש ש”ח תיווך א.א. 4,200,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293924( ‏ 08‎‑6751414 בגני ברנע שלד לא גמור ש”ח (מחיר 3,400,000 של מיגרש) תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293950( ‏ 08‎‑6751414

חד’ 4 בברנע יצחק חכימי ש”ח תיווך 1,820,000 050‎‑5350089 . א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295793( ‏ באשקלון, ננוה ים, · למכירה חד’ משופצת ויפה, 4 , שפירא מ”ר, קומה 92 , מזגנים בחדרים , צפי גבוה להתחדשות. 2 כניסה מיידית. תיווך אבי הגדי ‎)296113( ‏ 054‎‑7887538 חד’, 4 , בנווה אילן · למכירה 2 , משופצת, מעלית, ממ”ד 8 מרפסת + מ”ר 10 מרפסות חדרי שרותים, בניין 2 , מ”ר, מיזוג דיירים 2 קומות עם 4 בוטיק ש”ח. 1.480.000 . בקומה כניסה מיידית. תיווך אבי הגדי ‎)296116( ‏ 054‎‑7887538 חד’ 3 בכוכב הצפון ש”ח תיווך א.א. 1,240,000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293915( ‏ 08‎‑6751414 920,000 ’ חד 3 בהסתדרות ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293916( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 3 בנווה דקלים ש”ח תיווך א.א. 1,250,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293917( ‏ 08‎‑6751414 980,000 ’ חד 3.5 בשפירא ש”ח תיווך א.א. אבי , ,משרד 050‎‑5350089 ‎)293918( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 3 בנאות אשקלון ש”ח תיווך א.א. 1,150,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293919( ‏ 08‎‑6751414 1,480,000 ’ חד 3 בנווה אילן ש”ח תיווך א.א. אבי משרד 050‎‑5350089 ‎)293920( ‏ 08‎‑6751414 ש”ח תיווך 1,300,000 050‎‑5350089 . א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295790( ‏ מ”ר, 72 ,’ חד 3 , בסיטי · למכירה מ”ר, מעלית, ממ”ד, 10 מרפסת דק’ 5 , חנייה תת קרקעית, מיזוג ש”ח. 1.295.000 . הליכה מהים 054‎‑7887538 תיווך אבי הגדי ‎)296122( ‏ 80 ‐ חד’, כ 3 , בברנע · למכירה מ”ר ממ”ד בקומה, ליד ברנע הירוקה, מעלית חנייה, סביבה צעירה, בקרבת בתי כנסת, גני שעשועים, מתנסים, נוח ליציאה ש”ח. תיווך 1.299.000 . מהעיר 054‎‑7887538 אבי הגדי ‎)296123( ‏ 3 בנאות אשקלון חד’ מסודרת מאוד

052-8658882 ,08-8651590 לייעוץ ראשוני חייגו: www.bitanlaw.co.il דיני משפחה וירושה מגשר מוסמך לענייני משפחה יורם ביתן משרד עורכי דין

באפרידר ייפה נוף חד’ בהזדמנות 4 ש”ח 2,350,000 תיווך א.א. אבי ,050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)293932( ‏

5 במגדלי דוד חד’ מסודרת קומה שלישית 2,750,000

גירושין והתרת נישואין צוואות, ירושות, עיזבונות סכסוכי נחלות ומשקים חקלאיים מזונות אישה וקטינים משמורת והסדרי ראייה צו הורות לזוגות חד מיניים חלוקת רכוש ופירוק שיתוף ידועים בציבור אבהות ממון, גירושין, הסכמי: חיים משותפים ושלום בית התמחות בחוק החדש לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

ש”ח תיווך א.א 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295576( ‏ משרד

4 בברנע הירוקה של בכור 2,000,000 חד’ מסודרת ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293933( ‏ 08‎‑6751414 חד’ נוף 4 בברנע 1,920,000 לים ש”ח תיווך א.א. אבי ,050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)293934( ‏ חד’ מסודרת 4 באפרידר קומה א’ ללא מעלית ש”ח תיווך א.א. 1,430,000 , ,משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293935( ‏ 08‎‑6751414 חד’ “מעלית 4 באפרידר 1,450,000 ללא ממ”ד ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293936( ‏ 08‎‑6751414 1,740,000 ’ חד 4 באגמים ש”ח תיווך א.א. אבי , ,משרד 050‎‑5350089 ‎)293939( ‏ 08‎‑6751414 1,120,000 ’ חד 4 בשמשון ש”ח תיווך א.א. אבי , , משרד 050‎‑5350089 ‎)293940( ‏ 08‎‑6751414 + חד’ מסודר 4 בברנע 1,950,000 ממ”ד + מעלית ש”ח תיווך א.א. אבי , , משרד 050‎‑5350089 ‎)293941( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בארייה עוזר ש”ח תיווך א.א. 1,750,000 , , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293942( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 במעלה הגת ש”ח תיווך א.א. 1,820,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293943( ‏ 08‎‑6751414 1,050,000 ’ חד 4 בשפירא ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293944( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בנווה דקלים ש”ח תיווך א.א. 1,980,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293945( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בגדעון בן יואש ש”ח תיווך א.א. 1,520,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293946( ‏ 08‎‑6751414 1,450,000 ’ חד 4 בסיטי ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293947( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 באפרידר הטייסים כולל ממ”ד מעלית ומרפסת ש”ח תיווך א.א. 1,950,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293948( ‏ 08‎‑6751414 מחסן + ’ חד 4 באפרידר ש”ח תיווך א.א. 3,490,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293949( ‏ 08‎‑6751414 חד’ מסודרת מאוד 4 בסיטי ש”ח 1,780,000 בניין בוטיק 050‎‑5350089 . תיווך א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295789( ‏

חד’ 5 בביכורי ענבים ש”ח תיווך 2,370,000 אבי 050‎‑5350089 א.א משרד 08‎‑6751414 , ‎)295645( ‏

חד’ 5 בברנע מסודרת פינוי מעלית + בינויי ללא ממ”ד עיסקה מצויינת 1,590,000 ש”ח תיווך א.א 050‎‑5350089, 08‎‑6751414 ‎)295646( ‏ משרד

מ”ר 50 חנות 5 בהרצל מתאים מאוד לכח אדם תיווך 050‎‑5350089 א.א. אבי 08‎‑6751414 , משרד ‎)295323( ‏ להשכרה משרד 36 בהרצל מזגנים 2 + ’ חד 2 מסודר ש”ח 1500 אפשרות לריהוט 050‎‑5350089 תיווך א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295543( ‏

בכוונתה של עיריית אשדוד להתקשר עם "חברת אלקטרה אפיקים בע"מ" כספק יחיד לצורך הטענת כרטיסי רב קו לתלמידים בתחבורה ציבורית, התקשרות אשר פטורה ממכרז בהתאם לתקנה . 1987 ( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 4 ) 3 השגות ניתן להגיש עד ליום לכתובת מייל 13:00 בשעה 22.05.24 micrazim@ashdod.muni.il www . ashdod . muni . il לפרטים מלאים: riyat ashkelon-12-5-1 ע-עיריית אשקלון 2.5x2

+ ’ חד 5 מעלה הגת ברנע ש”ח 2,200,000 מחסן צמוד 050‎‑5350089 , תיווך א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295786( ‏ חד’ מסודרת מחיר 5 בברנע ש”ח 1,580,000 מציאה 050‎‑5350089 . תיווך א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295787( ‏ חד’ מסודרת 5 בטייסים 2,400,000 מיקום מצויין ש”ח תיווך א.א. חד’ מסודרת 5 נווה אילן ש”ח 1,850,000 בנוי 130 050‎‑5350089 . תיווך א.א משרד 08‎‑6751414, אבי ‎)295791( ‏ חד’ מסודרת 5 בברנע קדש ש”ח תיווך 1,900,000 050‎‑5350089 . א.א , משרד 08‎‑6751414 ‎)295792( ‏ חד’ בשכ’ ברנע 5 · למכירה ,מטבח משודרג, 4 קומה מקלחות 2 , שרותים 3 ומרפסת יפה ומשודרגת. ליד גנים, בית כנסת ומרכז חיים לא 053‎‑6320806. מסחרי ‎)296041( ‏ בשבת וללא תיווך. חדרים 5 דירה · באשקלון במגדלי יורו קומה עליונה 054‎‑5429036 מול המרינה ‎)296098( ‏ אבי, 050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)295788( ‏ חד’ 4 בביכורי ענבים ש”ח תיווך א.א. 1,920,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293928( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 באפרידר בניין חדש ש”ח תיווך א.א. 1,950,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293929( ‏ 08‎‑6751414 1,650,000 ’ חד 4 בנווה אילן ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293930( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בנאות אשקלון ש”ח תיווך א.א. 1,480,000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293931( ‏ 08‎‑6751414

בית קרקע · להשכרה, מ”ר בנוי, 150 ,’ חד 5 , באפרידר מ”ר גינה. מקום שקט 250 ומרכזי, חנייה בתוך ומחוץ לגינה, מותר בעלי חיים, מטבח ש”ח לחודש, חצי 8000 . גדול עמלת תיווך, כניסה מיידית. 054‎‑7887538 תיווך אבי הגדי ‎)296112( ‏

3 בברנע גדעון בן יואש מעלית + חד’ מסודרת ש”ח תיווך א.א. אבי 3,500 , משרד 050‎‑5350089 ‎)293952( ‏ 08‎‑6751414 3 , פנינת אפריד · להשכרה, , ממ”ד, מעלית, 3 חד’, בניין בן 12 מ”ר, מרפסת 80 דירה מ”ר, חנייה מקורה, אי במטבח, מיזוג, קומה מאוד גבוהה עם ש”ח. כניסה מיידית. 3600 , נוף 054‎‑7887538 תיווך אבי הגדי ‎)296115( ‏ ,12 בנווה ים, שפירא · להשכרה מ”ר, ללא ממ”ד, 85 ,’ חד 3 דירת ללא מעלית, חנייה בשפע, ריהוט חלקי, מול בי”ס מרכזון, ש”ח 2500 . מחר מבצע 3 קומה כולל ארנונה. ללא עמלת תיווך. כניסה מיידית. תיווך אבי הגדי ‎)296119( ‏ 054‎‑7887538

50/2023 מכרז פומבי מס' לאספקת מוצרי חשמל שונים למוסדות חינוך ולמשרדי עיריית אשקלון ושינוי לקבלת הצעות הארכת מועד עיריית אשקלון מודיעה בזאת על למכרז הנ"ל. תנאים שינויי תנאי המכרז מפורטים במסמכי ההבהרות המפורסמים באתר של את חוברת המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט האינטרנט העירוני ובאמצעותה להגיש הצעות. www . ashkelon . muni . il העירייה ניתן לקבל גם במחלקת פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז 08-6748754 באשקלון, בטלפון: 7 המכרזים בבניין העירייה ברח' הגבורה . mikrazim @ ashkelon . muni . il ובמייל שכתובתו את ההצעות יש להגיש במשרדי מחלקת מכרזים בבניין העירייה, קומה ב', לא יאוחר אשקלון, במסירה ידנית בלבד 7 שברחוב הגבורה 234 חדר מס' .12:00 שעה 04/06/2024 מיום הצעה שתוגש לאחר המועד הנ''ל, לא תתקבל. תומר גלאם - ראש העיר

בסיטי, דופלקס · להשכרה מ”ר 60 , מ”ר בנוי 140 , דירת גן גינה, מטבח גדול ומשודרג, מזגנים, ממ”ד, חנייה צמודה, חד’ 5 , כניסה גם מהגינה שירותים, 3 , מרוהטת קומפלט מקלחת ואמבטיה, מותר עם ש”ח. תיווך 5300 . בעלי חיים 054‎‑7887538 אבי הגדי ‎)296120( ‏

יד ראשונה 2021 מיקרה · ניסן קילומטרז’ נמוך שמורה מאוד רות 03‎‑3019013 מחיר מחירון ‎)296109( ‏

שם הלקוח: אשדוד 2 : מספר הגהה ביצוע: דפנה

חד’ בשכונת 4 · להשכרה 1 ברנע בבניין בוטיק קומה על עמודים מרוהטת קומפלט ריהוט מודרני מזגנים בכל הבית 03‎‑3019013 מטבח מושלם ‎)296110( ‏ ללא תיווך. בברנע, מוניטפיורי, · להשכרה חד’, ללא ריהוט, מזגן בסלון, 4 מ”ר, ללא ממ”ד, ללא 95 מעלית, חנייה בשפע. מחיר ש”ח בחודש ללא 2500 מבצע עמלת תיווך. כניסה מיידית. 054‎‑7887538 תיווך אבי הגדי ‎)296118( ‏ חד’, כל 4 , בברנע · להשכרה ,4 הדירה חזית לים, קומה מעלית, ממ”ד, חנייה, מרפסת מ”ר 10 , מ”ר דירה 100 , לים מרפסת, אחרי שיפוץ, מיזוג מרכזי, חדר ארונות ביח’ הורים, ש”ח. 4000 . ליד קניון סי יו 054‎‑7887538 תיווך אבי הגדי ‎)296121( ‏

להשכרה ברח’ יריחו משרדים חדשים בגדלים מ”ר 12 שונים החל מ מחירים טובים תיווך א.א. , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293956( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 10 בבית גור משרד ש”ח בחודש תיווך א.א 1000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)294359( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 25 בבית גור משרד מזגנים תיווך א.א אבי 2 + משרד 050‎‑5350089 ‎)294360( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 65 בהרצל משרד ש”ח 3,000 מסודר מאוד בלבד יש מעלית תיווך א.א משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)294361( ‏ 08‎‑6751414

מ”ר 500 בהרצוג מגרש ש”ח תיווך א.א. 3,520,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293921( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 380 בטייסים מגרש 3,350,000 לדו משפחתי ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293922( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 500 בטייסים מגרש ש”ח תיווך 3,650,000 בודד ,050‎‑5350089 א.א. אבי 08‎‑6751414 משרד ‎)293923( ‏

21

ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 17.5.2024

Made with FlippingBook - Online catalogs