אשדוד 17.05.24

08-6232884

לקוח יקר, אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

עולם הפרגולות 15% הנחה למביא מודעה זו בפריסה ארצית 1-700-50-11-49 כל מערכות הצללה לקוח יקר, אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

דרוש עובד גינון למתקן בטחוני באזור ק. גת משרה מלאה טלפון: 050-2390012 יוני:

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 08-6232884

עיריית אשדוד מגייסת

עו"ס קהילה 30/05/2024 : תאריך אחרון להגשה | משרה- הארכה 100% | 17/24 ' מכרז מס מנהל/ת אגף ביצוע-מינהל הנדסה 23/05/2024 : תאריך אחרון להגשה | משרה-הארכה 100% | 24/24 משרה ס/מנהל מח' מסלקה באגף החשבות 30/05/2024 : תאריך אחרון להגשה | משרה 100% | 29/24 משרה

פרטי המשרה, תנאים, אופן הגשת המועמדות וטופס הגשת המועמדות ניתנים להורדה באתר האינטרנט www.ashdod.muni.il העירוני בכתובת: . מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. 1 . עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב 2 הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

עיריית אשדוד

09:00-13:00 בין השעות 19/05/24-23/05/24 הארכת המועד להגשה: מיום 13.24 14.24 300

300

208.24

209.24

300

www.ashdod.muni.il פרטים באתר האינטרנט העירוני בכתובת: יחיאל לסרי ראש הרשות - ד”ר 09:00-13:00 בין השעות 26/05/24-30/05/24 המועד להגשה: מיום

שם הלקוח: עיריית אשדוד 3 : מספר הגהה ביצוע: עדן

23

ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 17.5.2024

Made with FlippingBook - Online catalogs