שכונות 15.12.23

חדשות השכונה

פיתיונות נגד כלבת לתנים ולשועלים בעיר

עיריית תל אביב־יפו החלה לפזר בימים

החלה עיריית תל אביב־יפו ​ בפיזור פיתיונות המכילים חיסון נגד מחלת הכלבת לתנים ולשו־ עלים בשטחים הפתוחים המקיפים את העיר ובהם חיה אוכלוסייה של עשרות שועלים ותנים. הפי־ תיונות מכילים בתוכם כבר את החיסון וזהו הפתרון האידיאלי והטוב ביותר להכחדת מחלת הכל־ בת מאוכלוסיית התנים והשועלים. הפיתיונות הינם בגודל של קופסת גפרורים בצבע חום כהה ומכילים חיסון המופעל לאחר בליעתם. הפיתיונות, המחולקים על ידי רופאי המחלקה הוטרינרית העי־ , 22 רונית מדי חורף, זו השנה ה־ יפוזרו במקומות הבאים: לאורך הירקון ופארק גני יהושע: ראש ציפור, שבע תחנות, עשר תחנות. בשטחים הפתוחים ממזרח לרחוב הברזל, שכונת נווה שרת, שכונת המשתלה, מצפון לתל ברוך צפון , לאורך רצועת החוף 5 ועד כביש מהרצליה בצפון, חוף הצוק, חוף תל ברוך ועד לשדה דב. )2023 האחרונים (דצמבר פיתיונות המכילים חיסון נגד מחלת הכלבת לתנים ולשועלים בשטחים הפתוחים ברחבי העיר

החיסון הוא הפתרון האידיאלי להכחדת מחלת הכלבת מאוכלוסיית התנים צילום: עיריית תל אביב־יפו | והשועלים

ברמת השרון מצפון לעיר וזאת בז־ כות המאמצים וההשקעה של העי־ רייה בנושא. בתל אביב־יפו מחו־ סנים מדי שנה נגד מחלת הכלבת חתולים 4,000־ אלף כלבים וכ 30 כ־ חסרי בית שעוקרו וסורסו על ידי העירייה. השועלים והתנים מתרכזים כא־ מור בשטחים הפתוחים והם פעי־ לים בעיקר בשעות שבין שקיעת השמש וכחצי שעה לפני זריחתה, ואין הם נוהגים להתקרב לבני אדם או לחיות בית. עם זאת, במקרים בהם תושבים נתקלים בפגרים או בשועלים/תנים פצועים או כאלה המסתובבים בשעות היום סמוך לאוכלוסיית בני אדם, הם מתב־ 106 קשים לדווח למוקד השירות פלוס. הווטרינר העירוני קורא לתושבים להימנע מהאכלת חיות הבר בשא־ ריות מזון או באוכל המיועד לחיות מחמד. האכלת חיות בר אסורה וע־ לולה לפגוע בבריאותן ובהסתגלו־ תן לחיי טבע בריאים.

אזרחים הנתקלים בפיתיונות מתב־ קשים שלא לגעת בהם ולא לאסוף אותם. מי שנגע בפיתיון יכול לה־ סתפק בשטיפת ידיים במים וסבון. כאמור, הפיתיונות בגודל של קו־ פסת גפרורים בצבע חום כהה ומ־ דיפים ריח אופייני של מזון לבעלי חיים. מקרה הכלבת האחרון בעיר אירע שנה בשטחים הפתוחים 20 לפני כ־

אזרחים הנתקלים בפיתיונות מתבקשים שלא לגעת בהם ולא לאסוף אותם. מי שנגע בפיתיון יכול להסתפק בשטיפת ידיים במים וסבון

יום שישי, ג' בטבת תשפ"ד 15.12.23 ˆ חדשות השכונה 10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker