שכונות 15.12.23

חדשות השכונה

רתה להפוך את כלל הכיכרות בעיר לירוקות, מוצלות ובעלות מאפייני טבע בעלי מגוון סוגי עצים שמותא־ מים לסביבה ולשינויי האקלים. בכל פיתוח של כיכר חדשה בעיר, מחויבת העירייה להוספה משמעו־ תית של עצים, בכדי להגדיל את הצל העירוני, תוך שימת דגש על יצירת צל טבעי, וזאת תוך שימוש בעצים מסוגים שונים ויצירת תש־ תית תומכת כמו בתי גידול לעצים. כך בחודשים האחרונים הסתיימו עבודות הפיתוח של כיכר ביאליק, עצים בוגרים 20 במסגרתן נוספו חדשים, והעבודות על כיכר האופרה, ג � עצים. כמו כן, במס 76 שבה נוספו רת השיפוץ הזמני של כיכר רבין נו־ עצים וכיכר נוספת שנהפכה 21 ספו לירוקה ובעלת צל טבעי היא כיכר עצים. 88 דיזינגוף, שבה נוספו בהקשר זה ראוי לציין גם את כיכר גבעון, שהספיקה לא מכבר לה־ פוך מרחבת בטון אפרורית לכיכר שוקקת ונעימה לשהייה, לא מעט בעזרת הגינה שהוקמה על גג חניון שקיים במקום, וכוללת גבעות, מד־ ש � עצים חדשים ו 15 שאות, הוספת ביל אבני דריכה.

בריכות אקולוגיות עם דגים וצמחי נוי ובהמשך ייפתח שם גם בית קפה. שדרוג הרחבה כלל גם חידוש של שדרות יד אליהו ותחזוק גינות הש־ כונה לטובת התושבים והתושבות". אולם, לא רק ברחבת היכל מנו־ רה נשתלו עצים. במסגרת תוכנית היער העירוני, פועלת עיריית תל אביב־יפו בשנים האחרונות לקידום תוכנית ייעור ויירוק כיכרות, שמט־

אפשר לנשום ולהירגע. אז למי שמ־ עדיפים להיות מחוץ לבית, לנשום אוויר ולשבת במרחב הפתוח, אני ממליץ להגיע לרחבת היכל הספו־ רט בשכונת יד אליהו במזרח העיר, שבתקופה האחרונה עברה שדרוג משמעותי מאוד. מהיום, הרחבה הזו נעימה, מזמינה, נוחה ונגישה! יש בה טריבונה גדולה וחדשה, צמחייה מג־ וונת, ספסלים שפזורים בכל המרחב,

9

חדשות השכונה ˆ יום שישי, ג' בטבת תשפ"ד 15.12.23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker