שכונות 15.12.23

דקל בנו | פנאי

תשבץ

לא מוכן

מאוזן: . השמיע קולות שמחה; 4 . מבנות שאול המלך; 1 . בור ועם 10 . זמר ישראלי; 9 . לחם המדבר; 7 . קו 15 . אות עברית; 14 . בונוס; 12 ;)4,3 הארץ ( . מן הצד הקדמי; 17 . מילת ברירה; 16 גיאומטרי; . גיל 22 . עיר הבירה של ערב הסעודית; 19 . דוגמה; 29 . טינף; 26 . מחלת ילדים; 24 המצוות; . 35 . בר מינן; 34 . מחזאי אירי; 33 . דרך ומעך; 31 . דמות של 37 כוכב כדורגל בנבחרת ארגנטינה; . גבינה איטלקית רכה; 38 מלך במחזות שייקספיר; . בליטה 42 . מסרטי אלפרד היצ'קוק; 40 . דורון; 39 . מוצר המיועד 47 . מסטינג; 43 בקצה הפרי; . כיסא נמוך, הדום; 51 )3,3 . בינתיים ( 49 להדגמה; . סופר 55 . רעל, ארס; 54 . מקור מים גדול; 53 . הניד ראשו לאות חיוב; 58 . קו ניצב; 57 ישראלי; . מין מתכת חזקה וקשה. 59

מאונך: . עוף ים בעל כנפיים ארוכות 2 . פוגע בקדושה; 1 . רזה מאוד, כחוש; 4 . משרת בקודש; 3 וחדות; . אגדה 7 . משאבת הדם; 6 . קמאי, ראשוני; 5 . 13 . משפט צדק; 11 . ניתן כנדבה; 8 לילדים; . גוף נבוב הממולא חומר נפץ; 18 מצמד (בלעז); . 23 . קיבוץ בעמק יזרעאל; 21 . קיווה, ציפה; 20 )2,2 . צעצוע לילדים ( 27 . נאיבי; 25 נבל, קמל; . לא דליל; 32 . לא עיקרי, זניח; 30 . הונאה; 28 . בירת מקדוניה; 36 . שחקן קולנוע אמריקאי; 34 . 41 . מערכת העצמות בגוף; 39 . מסקרה; 38 . יצרנית מכוניות גרמנית; 42 מערכת תואמת; . אחד השוואים; 45 . מדינה במזרח התיכון; 44 . ממשפחת 50 . ריב; 48 . כמו שצריך, כראוי; 46 . 56 . מסולם הצלילים; 54 . אמתחת; 52 החתוליים; גדול בתורה.

28

יום שישי, ג' בטבת תשפ"ד 15.12.23 ˆ חדשות השכונה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker