שכונות 15.12.23

סודוקו

אלכסון

קל

קשה

בינוני

29

חדשות השכונה ˆ יום שישי, ג' בטבת תשפ"ד 15.12.23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker