אשקלון 10.05.24

08-6232884 לפרסום מודעה בלוח ידיעות אשדוד 16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ד' 0 16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ד'

המקצוענים

חד’ 5 באגמים דירת גן ש”ח תיווך א.א 2,680,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)295317( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 5 באפרידר דירת גן ש”ח תיווך א.א 2,920,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)295318( ‏ 08‎‑6751414

בס"ד

בצבי סגל דו חד’ 5 משפחתי 80 יח’ דיור + 5,500,000 מ”ר 500 ש”ח מיגרש מ”ר תיווך א.א 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295373( ‏ באפרידר מגדל המים וילה בודדת חד’ מפלס אחד 5 מ”ר 650 מגרש ש”ח 5,200,000 ראוי למגורים תיווך א.א 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295542( ‏ משרד

מחירים מיוחדים!

מאלומיניום הפרגולות סוגי כל

2 ’ חד 5 בקינמון פנטהאוז ש”ח תיווך 2,620,000 מרפסות ,050‎‑5350089 א.א. אבי ‎)293951( ‏ 08‎‑6751414 משרד חד’ 5 באגמים פנטהאוז ש”ח תיווך א.א. 2,580,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293953( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 5 בנאות אשקלון פנטהאוז ש”ח תיווך א.א. 1,950,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293954( ‏ 08‎‑6751414 5 בברנע פנטהאוז חד’ נוף לים משגע לכל החיים ללא 1,950,000 ממ”ד ש”ח תיווך א.א. אבי ,050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)293955( ‏ בברנע פנטהאוז חדש מסודרת ש”ח תיווך 3,850,000 מאוד ,משרד 050‎‑5350089 א.א אבי ‎)294318( ‏ 08‎‑6751414 באפרידר בניין חדש פנטהאוז ש”ח תיווך 2,750,000 ’ חד 5 אבי משרד 050‎‑5350089 א.א ‎)294319( ‏ 08‎‑6751414 חד’ באפרידר קינמון 6 פנטהאוז 180 מ”ר מרפסת בנוי +50 2,800,000 מ”ר מיקום מצויין אבי 050‎‑5350089 , ש”ח ‎)295785( ‏ משרד 08‎‑6751414,

אשקלון,ברנע, פרוייקט · למכירה ברנע הירוקה, כ”ט בנובמבר, קומה נמוכה, מיזוג, מעלית, מ”ר פלוס 105 , חנייה, מרפסת מ”ר מרפסת, דלתות פנים, 12 מטבח ומקלחות משודרגים, ליד גן ש”ח. 1.930.000 . שעשועים גדול כניסה מיידית. תיווך אבי הגדי ‎)296114( ‏ 054‎‑7887538

חד’ נוף 5 באברהם בלסברג ש”ח 2,450,000 לים משגע אבי, 050‎‑5350089 , תיווך א.א ‎)295550( ‏ משרד 08‎‑6751414 חד’ מסודרת 5 באטיאס ש”ח תיווך 2,520,000 אבי, 050‎‑5350089 , א.א ‎)295551( ‏ משרד 08‎‑6751414 חד’ מסודרת 5 בדרך היין ש”ח תיווך א.א. אבי 2,580,000 050‎‑5350089 , 08‎‑6751414 ‎)295575( ‏ משרד

3 בנווה דקלים דו משפחתי ש”ח תיווך 2,350,000 ’ חד אבי, ‎‑, 050‎‑5350089. א ‎)295544( ‏ משרד 08‎‑6751414 באפרידר דו חד’ 4 משפחתי ממ”ד קטן + ש”ח 2,900,000 (מחיר של דירת גן) תיווך א.א. 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295545( ‏ משרד

חד’ 5 דו משפחתי בברנע ש”ח תיווך 3,850,000 אבי , 050‎‑5350089 . א.א ‎)295369( ‏ משרד 08‎‑6751414 במיגדל המים אפרידר וילה 680 חד’ מגרש 5 בודדת ש”ח תיווך 4,950,000 מ”ר אבי 050‎‑5350089. א.א ‎)295370( ‏ משרד 08‎‑6751414 5 בנווה דקלים דו משפחתי ש”ח תיוווך 3,150,000 ’ חד אבי 050‎‑5350089. א.א ‎)295371( ‏ משרד 08‎‑6751414 ש”ח 5,450,000 ’ חד 5 בהרצוג אבי, 050‎‑5350089 . תיווך א.א ‎)295372( ‏ משרד 08‎‑6751414 חד’ 4 באפרידר דו משפחתי 3,280,000 זקוק לשיפוץ כללי 050‎‑5350089 . ש”ח תיווך א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295541( ‏

5 במגדלי דוד חד’ מסודרת קומה שלישית 2,750,000

Ganvyofi@gmail.com | גת - קריית 27 כסלו ' רח 053-4455666 • 053-6622226

ש”ח תיווך א.א 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295576( ‏ משרד

050-8662004 משרד עו"ד ונוטריון אגדי חגית עסקאות מכירה ורכישת נכסים ליווי ובדיקת חוזי רכישה מקבלן 38 הסכמי פינוי בינוי ותמ"א רישומי בתים משותפים בטאבו ותיקון רישומים יפויי כח מתמשך ירושות וצוואות 050-5350089 אבי חדרים. 5 דו משפחתי מפלס אחד כולל ממ"ד. . 10.6.24 פינוי ש"ח 8000 מחיר שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי 156 חד' בניין בן שנתיים 5 פנטאהוז למכירה באגמים . מטבח משודרג,סוויטת הורים, 69+8 מרפסות 2 , בנוי ₪ 2,750,000 , חניה ומחסן צמודים מחיר 9 קומה שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי להשכרה באפרידר 050-5350089 אבי שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי חדרים,ממ"ד, מרפסת, 3 בסיטי מעלית, פינוי מיידי, מצויין ₪ 1,300,000 למגורים והשקעה 050-5350089 אבי

ש”ח תיווך 2,400,000 מצויין 072-2221655 050-6820887 משרד עו"ד אלעד אגדי המתמחה בנדלן, בדיקת זכויות הנכס לפני הרכישה שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי להשכרה במגדלי דוד חדרים מסודרת וממוזגת, 5 נוף לים, מיידי שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי 36 להשכרה בהרצל משרדים בגדלים שונים 2 ש"ח 1000- החל מ 050-5350089 אבי שנה 40 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי 5 להשכרה בהרצל מ"ר 65 משרד מסודר מאוד, ממוזג ש"ח 3000 050-5350089 אבי 050-5350089 אבי

2,370,000 ’ חד 5 בביכורי ענבים 050‎‑5350089 ש”ח תיווך א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295645( ‏

חד’ 5 בברנע מסודרת פינוי מעלית + בינויי ללא ממ”ד עיסקה מצויינת 1,590,000 ש”ח תיווך א.א 050‎‑5350089, 08‎‑6751414 ‎)295646( ‏ משרד

חד’, 6 בסיטי, דופלקס · למכירה מ”ר 8+ מ”ר מרפסת 16 , מ”ר 145 מרפסת, ממ”ד, מעלית, חנייה, 3 , דירות. מיזוג 5 בניין בוטיק רק 1.990.000 . מקלחות 2 , שרותים ש”ח. כניסה מיידית. תיווך אבי הגדי ‎)296117( ‏ 054‎‑7887538

דר' טטיאנה סטיסין רופאת שיניים שנות ותק 30 מעל מחירים נוחים 053-868-5898 אשקלון 36 הרצל

חד’ מסודרת מיקום 5 בטייסים

חד’ 5 מדורגי בלפור דירת גן ש”ח תיווך א.א אבי 2,780,000 משרד 050‎‑5350089 אגדי ‎)294358( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 5 בברנע דירת גן ש”ח תיווך א.א 2,850,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)295316( ‏ 08‎‑6751414

מחסן + ’ חד 5 מעלה הגת ברנע ש”ח תיווך 2,200,000 צמוד אבי, 050‎‑5350089 , א.א ‎)295786( ‏ משרד 08‎‑6751414 חד’ מסודרת מחיר 5 בברנע ש”ח תיווך 1,580,000 מציאה אבי, 050‎‑5350089 . א.א ‎)295787( ‏ משרד 08‎‑6751414

משווק מורשה מיזרוני איכות (פולימרים תעשיות) מרפדיית יורו-אל

ייצור וחידוש מערכות ישיבה לבית כולל מערכות מודולריות

חידוש וייצור ריפודים לריהוט-גן ייצור מיטות וריהוט לקוסמטיקה

08-6781020 : טלפקס | 054-4442677 אזור התעשיה הדרומי אשקלון 17 הצורף

28

10.5.2024 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook flipbook maker