אשקלון 24.2.23

רציפים, לובי מונגש, ממוזג וממוגן, ומתחםמסחרי שפונה לשדרותבן גוריון ‰ בעירייהחגגו השבוע 11 דונםשיכללו 12 אתהנחתאבן הפינה לתחנההמרכזיתהחדשה באשקלון אבל פעיליםחברתיים בעיר מסרבים להתרגש‰ ומהעם שיפוץ המפגעים בתחנההישנהעד החנוכההחגיגית? האםהבעיותהישנות יעלמו? טקס הנחת אבן הפינה לתחנה המרכזית החדשה:

שמוליק חדד

אדריכלים v 5 : הדמיה

"אירוע היסטורי", כך כינו בעיריית אשקלון את הנחת אבן הפינה להק ־ מת התחנה המרכזית החדשה, שה ־ תקיימה ביום חמישי שעבר בשדרות בן גו ־ מטרים מהתחנה הישנה. 200 ריון, במרחק כ־ אך האם מדובר בבשורה חדשה מבחינה תעבורתית? האם הנוסעים ייצאו נשכ ־ רים? ולא פחות חשוב מכך, כיצד יתמודדו הרשויות עם המפגעים שקיימים היום בת ־ חנה הישנה? "הציבור שמשתמש בתחבורה הציבורית יודע היטב מי הזניח אותו במשך שנים ומי מספר לו סיפורי מעשיות", אומרת השבוע הפעילה החברתית עו"ד תמר קידר. "בשנת בחירות עוברים מסיפורים לניסיון אמיתי לשכנע. לצערי, אין פה בשורה אמי ־ תית ומיידית לתושבי העיר, ואין בתוכנית הזאת שום פתרון ביניים לבעיות שכולם מו ־ דים שהן קיימות". "הבאנו את היום" התחנה החדשה צפויה להשתרע על שטח רציפים עבור קווי 11 דונם, ותכלול 12 של מ � ע 26 אוטובוסים עירוניים ובין־עירוניים ו ־ דות הטענה לאוטובוסים חשמליים. בנוסף, על פי התוכנית שגובשה על ידי חברת האד ־ , תהיה התחנה החדשה מקורה, V 5 ריכלים מונגשת לנוסעים עם מוגבלויות, ממוזגת וממוגנת. בחזית המבנה יוקמו חנויות מסחר והסעדה הפונות לשדרות בן גוריון. עלות ק � מיליון ש 40 הפרויקט על פי העירייה: כ ־ לים. המתחם לכשיקום ינוהל על ידי חברה בפיקוח משרד התחבורה, שתפקח גם על "מסוף רמז", שבשדרות אלי כהן. במשך שנים רבות פעל סגן ראש העירייה ואיש איכות הסביבה באשקלון יורם שפר להקמת תחנה מרכזית חדשה בעיר אולם לטקס החגיגי, שהתקיים במעמד שרת הת ־ חבורה מירי רגב וראש העירייה תומר גלאם, הוא כלל לא טרח להגיע. "אני לא יודע איזה מהתוכניות שהוצעו עד היום עדיפה", הוא אמר השבוע, לאחר שפעל במשך שנים מול חברת נצב"א (ראו מסגרת), להקים את התח ־ נה חדשה על שטח הישנה. "זהו צעד אחד מיני רבים בתפיסה אותה אני מקדמת", אמרה בטקס השרה רגב. "מדו ־ בר במהלך נוסף לקידום התחבורה הציבו ־ רית בפריפריה שיאפשר התניידות קלה בין יישובים מרוחקים, גם למי שאין לו רכב". גלאם הוסיף: "זכינו לעשות היסטוריה ולהניח את אבן הפינה שמסמלת את תחילת העבודות. לאחר עבודה מאומצת, נחושה וב ־ לתי מתפשרת ולאחר למעלה מחמישים שנה – הבאנו את היום הזה". לצד החגיגיות, יש מי שסבורים כי הת ־ חנה החדשה במתחם החדש, לא מהווה מענה לבעיות התחבורה מהן סובלים תו ־ שבי העיר. לטענתם, השינוי יהיה בעיקר קוסמטי. "בואו נביט למציאות בעיניים", אומרת הפעילה עו"ד תמר קידר, "התח ־ בורה הציבורית באשקלון במצב מחפיר, מזעזע והוזנחה לאורך שנים. אם זה קווים שאינם מגיעים בכלל לשכונות שלמות, או תדירות נמוכה ואי עמידה בלוח זמנים.

צילום פרטי צילום: רועי עידן

חזיזה

השלט, ההדמיה צילום: | והטקס סיון מטודי וששון תירם

עו"ד קידר

עו"ד תמר קידר: "מדוע לא משתמשים בכלים שהחוק מקנה על מנת להשמיש ולהנגיש את התחנה הקיימת ולהסיר את המסוכנות שבה? אני מברכת על כל פתרון. מצד שני, מצעד האיוולת של מצגות, הדמיות וסיפורי מעשיות, מאוס ולעוס"

התחנה המרכזית במצבה כפי שהיא כיום, היא הביטוי החיצוני של הניהול הלקוי והמחדלים. על כן גם בהקמת המסוף החדש - הבעיות הישנות לא יעלמו". "בשורה התחתונה, מה הציבור באשקלון אמור לעשות במשך השנתיים הקרובות בזמן שהתחנה החדשה מוקמת? מדוע ראש העי ־ רייה לא משתמש בכלים שהחוק מקנה לו על מנת להשמיש ולהנגיש את התחנה הקיימת או להסיר מסוכנות כבר היום? אני מברכת על כל פתרון אמיתי ומענה למצוקה ולמ ־ חדלים של עשרות שנים. מצד שני, מצעד האיוולת של מצגות, הדמיות וסיפורי מע ־ שיות, מאוס, לעוס ומגוחך בעיני". לדברי הפעיל החברתי גל חזיזה, "לא מדובר בבשורה גדולה, התחנה החדשה לא מהווה תחליף לישנה. רק לשם הדוגמה - בח ־ ב � רציפים, בעוד ש 11 דשה צפוייה להיות תחנה הישנה, שנבנתה לפני עשרות שנים, כשהאוכלוסיה בעיר הייתה קטנה יותר באופן רציפים". 20 משמעותי, יש כ־ הסדרת התחבורה פעיל חברתי אחר הוסיף: "אנחנו נמצאים בשנת בחירות אז אמרו בוא נתקע שלט, נבנה מסופון ונקרא לו תחנה מרכזית. למה לא לב ־ נות את התחנה ליד תחנת הרכבת? למה לא לאחד את אמצעי התחבורה? למה לא חושבים מעט קדימה?". פרוספר וקנין שניהל את התחנה במשך שנה, סבור אחרת: "כמי שעקב שנים 30 כ־ רבות אחרי הדיונים בנושא, ובעיקר איך לשפץ את התחנה הישנה, אני מרגיש ברמה האישית שחלום ישן קורם עור וגידים ואני

משיך לטעון טענות תלושות מהמציאות". מנצב"א נמסר: "החברה מנהלת רק תחנות בבעלות החברה, ובמקרה הזה המדינה ו/או העירייה הקצתה שטח להקמת תחנה חדשה, כך שאין לזה קשר לנצבא. רק לאחר שהחברה תדע מתי תועבר התחנה המרכזית למתחם החדש, תחל החברה לתכנן בהתאמה לתוכ ־ ניות האיזוריות".

ממתין בקוצר רוח לפתיחת התחנה החדשה. זה נכון שיצטרכו להסדיר את התחבורה בכל האיזור מחדש אבל זה דבר בר ביצוע בהחלט, ואני אופטימי". מעיריית אשקלון נמסר בתגובה: "מדו ־ בר על מגה־פרויקט בסדר גודל היס ־ טורי שישנה את פניה של התחבורה הציבורית בעיר. קידר והאחרים יכולים לה ־

עדיין מחכה לשיפוץ התחנה המרכזית באשקלון הוקמה על ידי חברת ‰ , כשאוכלוסיית אשקלון מנתה 1965־ סולל בונה ב

עלתה הצעה 2015 אלף איש; רק בשנת 40־ כ ראשונה לשפץ את המתחם. התוכנית כללה קירוי מחדש, הוספת רציפים וקומות מסחר ובילוי. ההצעה נגנזה. בזמן שהמקום הומה אדם, נפל חלק מהתקרה 2018 ביולי ‰ המתפוררת. אחרי תיקון נקודתי החיים בתחנה חזרו למסלולם. הודעת העירייה על תוכנית שיפוץ נוספת, נגנזה. בישר שר התחבורה ישראל כץ על הקצאת עשרות מיליוני 2019 ביוני ‰ שקלים להקמת מסופי תחבורה ציבורית חדשים בעיר, בין השאר ברחוב רמז. מנהל סגן ראש 2014־ הבעלים של השטח והתחנה היא חברת נצב"א, והחל מ ‰ העירייה כיו"ר הוועדה לתכנון ובניה, יורם שפר, מאבק על מנת לאכוף עליה לבצע עבודות תחזוק ושיפוץ במקום. צלע נוספת בהתכתבויות היא חברת אגד, שמפעילה חלק מהקווים הפועלים ‰ בתחנה ומחזיקה בהסכם חכירה רב שנים לשימוש בתחנה המונע את פינוי המקום. , ובמקביל התבקשה 2015־ אישור להקמת תחנה חדשה ניתן בוועדה כבר ב ‰ נצב"א להשקיע בשיפוץ התחנה הישנה. אולם מאז דבר לא נעשה, ההזנחה בתחנה נמשכת וחלקים נוספים נפרדו מהתקרה המתפוררת.

24.2.2023 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום 18

Made with FlippingBook Online newsletter creator