אשקלון 24.2.23

כפי שפורסם ב

על אף הצינון הארצי בענף, הביקוש לדירות בקריית מלאכי ממשיך לטפס! מעריב 11 כאן 14 עכשיו ynet N 12

19 ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 24.2.2023

Made with FlippingBook Online newsletter creator