אשקלון 24.2.23

0 8 - 6 2 3 2 8 8 4 לפרסום מו דעה בלוח י דיעות אשדו ד 16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ד' 0 16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ד'

המקצוענים

בס"ד

בצבי סגל דו חד’ 5 משפחתי 80 יח’ דיור + 5,500,000 מ”ר 500 ש”ח מיגרש מ”ר תיווך א.א 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295373( ‏ 4 באפרידר דו משפחתי חד’ זקוק לשיפוץ כללי ש”ח תיווך 3,280,000 050‎‑5350089 . א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295541( ‏ באפרידר מגדל המים וילה בודדת חד’ מפלס אחד 5 מ”ר 650 מגרש ש”ח 5,200,000 ראוי למגורים תיווך א.א 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295542( ‏ משרד בנווה דקלים דו משפחתי ש”ח 2,350,000 ’ חד 3 ‎‑, 050‎‑5350089. תיווך א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295544( ‏

מחירים מיוחדים!

מאלומיניום הפרגולות סוגי כל

חד’ 5 מדורגי בלפור דירת גן ש”ח תיווך א.א 2,780,000 050‎‑5350089 אבי אגדי 08‎‑6751414 משרד ‎)294358( ‏ חד’ 5 בברנע דירת גן ש”ח תיווך א.א 2,850,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)295316( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 5 באגמים דירת גן ש”ח תיווך א.א 2,680,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)295317( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 5 באפרידר דירת גן ש”ח תיווך א.א 2,920,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)295318( ‏ 08‎‑6751414 חד’ נוף 5 באברהם בלסברג ש”ח 2,450,000 לים משגע 050‎‑5350089 , תיווך א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295550( ‏ חד’ מסודרת 5 באטיאס ש”ח תיווך 2,520,000 050‎‑5350089 , א.א משרד 08‎‑6751414 , אבי ‎)295551( ‏ חד’ מסודרת 5 בדרך היין ש”ח תיווך 2,580,000 050‎‑5350089 א.א. אבי , משרד 08‎‑6751414 ‎)295575( ‏ ש”ח תיווך א.א 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295576( ‏ משרד 5 באפרידר ביניין חדש חד’ נוף לים לכל החיים דירה גדולה מורווחת ש”ח תיווך 2,580,000 אבי 050‎‑5350089 . א.א משרד 08‎‑6751414 , ‎)295643( ‏ חד’ 5 במעלה הגת ש”ח תיווך 2,420,000 050‎‑5350089, א.א משרד 08‎‑6751414 אבי ‎)295644( ‏ חד’ 5 בביכורי ענבים ש”ח תיווך 2,370,000 אבי 050‎‑5350089 א.א משרד 08‎‑6751414 , ‎)295645( ‏ 5 במגדלי דוד חד’ מסודרת קומה שלישית 2,750,000

חד’ 5 בקינמון פנטהאוז 2,620,000 מרפסות 2 ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293951( ‏ 08‎‑6751414

חד’ 5 באגמים פנטהאוז ש”ח תיווך א.א. 2,580,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293953( ‏ 08‎‑6751414 5 בנאות אשקלון פנטהאוז ש”ח תיווך 1,950,000 ’ חד ,050‎‑5350089 א.א. אבי 08‎‑6751414 משרד ‎)293954( ‏ 5 בברנע פנטהאוז חד’ נוף לים משגע לכל החיים ללא 1,950,000 ממ”ד ש”ח תיווך א.א. אבי ,050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)293955( ‏ בברנע פנטהאוז חדש 3,850,000 מסודרת מאוד ש”ח תיווך א.א אבי ,משרד 050‎‑5350089 ‎)294318( ‏ 08‎‑6751414 באפרידר בניין חדש פנטהאוז ש”ח 2,750,000 ’ חד 5 050‎‑5350089 תיווך א.א 08‎‑6751414 אבי משרד ‎)294319( ‏ חד’ באפרידר 6 פנטהאוז מ”ר מרפסת +50 קינמון מ”ר מיקום 180 בנוי ש”ח 2,800,000 מצויין מישל 052‎‑3224601 ‎)295785( ‏

חד’ 5 דו משפחתי בברנע ש”ח תיווך 3,850,000 אבי 050‎‑5350089 . א.א משרד 08‎‑6751414 , ‎)295369( ‏ במיגדל המים אפרידר וילה 680 חד’ מגרש 5 בודדת ש”ח 4,950,000 מ”ר 050‎‑5350089. תיווך א.א משרד 08‎‑6751414 אבי ‎)295370( ‏ בנווה דקלים דו משפחתי ש”ח 3,150,000 ’ חד 5 050‎‑5350089. תיוווך א.א משרד 08‎‑6751414 אבי ‎)295371( ‏ 5,450,000 ’ חד 5 בהרצוג ש”ח תיווך א.א. אבי, 050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)295372( ‏

Ganvyofi@gmail.com | גת - קריית 27 כסלו ' רח 053-4455666 • 053-6622226

050-5350089 אבי חדר הורים במפלס התחתון בריכת שחיה מגרש פינתי + ש"ח 4,600,000 שנה 31 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי להשכרה בברנע חד' 3 בגדעון בן יואש ש"ח 3,500 שנה 31 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי דו משפחתי באפרידר חד' 5 משופץ מהיסוד 050-5350089 אבי 050-5350089 אבי שנה 31 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי 36 להשכרה בהרצל משרדים בגדלים שונים 2 ש"ח 1000- החל מ 050-5350089 אבי שנה 31 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי + ' חד 4 דו משפחתי למגירה באפרידר ממ"ד (במחיר של דירת גן) הזדמנות ש"ח 2,950,000 בלתי חוזרת שנה 31 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי בהזדמנותבברנע קומה א' + שלד לא גמור בנוי מרתף מגרש בודד 050-5350089 אבי

072-2221655 050-6820887 משרד עו"ד אלעד אגדי המתמחה בנדלן, בדיקת זכויות הנכס לפני הרכישה שנה 31 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי בהזדמנות בלתי חוזרת באפרידר ברח' השייטת דירה 8 חד' קומה 4 ש"ח 1,850,000 מסודרת פינוי מיידי 050-5350089 אבי שנה 31 מוניטין של תיווך א.א. אבי אגדי 5 להשכרה בהרצל מ"ר 65 משרד מסודר מאוד, ממוזג ש"ח 3000 050-5350089 אבי

באפרידר דו חד’ 4 משפחתי ממ”ד קטן + ש”ח 2,900,000 (מחיר של דירת גן) תיווך א.א. 050‎‑5350089 08‎‑6751414 , אבי ‎)295545( ‏ משרד

דר' טטיאנה סטיסין רופאת שיניים שנות ותק 30 מעל מחירים נוחים 053-868-5898 אשקלון 36 הרצל

משו וק מורשה מי זרו ני אי כות (פול ימרים תעשי ות) מ ר פ ד י י ת י ו ר ו - א ל י י צ ו ר ו ח י ד ו ש

מער כ ו ת י ש י בה לב י ת כ ו ל ל מער כ ו ת מ ו ד ו ל ר י ו ת

חידוש וייצור ריפודים לריהוט-גן ייצור מיטות וריהוט לקוסמטיקה

08-6781020 : טלפקס | 054-4442677 אזור התעשיה הדרומי אשקלון 17 הצורף

35

ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 24.2.2023

Made with FlippingBook Online newsletter creator