אשקלון 24.2.23

רח"ד

15% הנחה למביא מודעה זו 052-8995126 טלפון: | 1-700-50-11-49 עולם הפרגולות

פרטים נוספים באתר העירייה

C M Y CM MY CY CMY K

Composite

39

ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 24.2.2023

Made with FlippingBook Online newsletter creator