שרון 05.08.22

העירייהחזרהבהמההחלטה למנותמחנכתאחתעלשתי כיתות הורים בביתהספר יוחנני זעמו על ההחלטה לפיה במסגרתשכבתב'־ג' מחנכתאחתתחנךשתי כיתותבמקביל: "איך זה יפעל, המחנכתתקפץ בין שתי הכיתות?" ‰ השבועהוחלט בעירייה לבטל אתהאיחוד מחאת ההורים ב"יוחנני"הצליחה: | הרצליה

צילום: אסף פרידמן

ראש העירייה פדלון, מחפש פתרונות

אשר אטדגי המחסור במורים בכל רחבי הארץ נותן את אותותויו גם בהרצליה וביתר שאת. הורים

כמה מורים חסרים? 32 : הרצליה 40 : הוד השרון כפר סבא: לא חסרים 4 : רעננה 7 : רמת השרון

לילדים בכיתות הנמוכות בבית הספר יוחנני קיבלו בהפתעה גמו ־ רה את ההחלטה לפיה במסגרת

שכבת ב'־ג' מחנכת אחת תחנך שתי כיתות במקביל ושאלו: "איך זה בדיוק יפעל, המח ־ נכת תקפץ בין שתי הכיתות בבקרים?". אלא שהשבוע, לאחר שהתלוננו, הוחלט בעירייה לבטל את האיחוד. על רקע המחסור ההולך וגובר במורים, ובמסגרת הפעילות שעושה עיריית הרצ ־ ליה כדי לצמצם את התופעה בעיר, בבית ספר יוחנני נמצא פתרון יצירתי: מורה אחת, מחנכת במקרה זה, תלמד שתי כיתות במ ־

"גם וונדר וומן, מוכשרת ככל שתהיה, לא יכולה לעשות את זה במקביל ילדים" 70־ ל

צילום: יוגב עמרני | בית ספר יוחנני

לחנך ולא ללמד, שתי כיתות ועוד במקביל. אני לא מדברת על הפן הטכני, שגם הוא חשוב, אלא על הפן החינוכי והערכי. לאן הגענו? אני מבינה שיש מחסור במורים, ואנחנו כולנו בבית הספר מודעים למחסור זה בכל הארץ, אבל יש גבול גם לפתרונות שבאים על הגב של הילדים". הנהגת ההורים הבית ספרית והורים נוס ־ פים מתכוונים לצאת למאבק עד שההחלטה המופרכת, לדבריהם, תשונה. ובתוך כך, עיריית הרצליה פרסמה הש ־ בוע כי בחודשים האחרונים הפעילה יחד עם הנהגת ההורים תוכנית עירונית למציאת פתרונות לטיפול בבעיה המחסור במורים, ביניהם: גיוס מורים באמצעות קמפיין ייעו ־ די; החזרת מורים פנסיונרים; קידום הטבות למורים הקיימים; העסקת מורות חיילות ועוד. השבוע, בשל תלונות ההורים הוחליט לבטל את האיחוד. ¿

בגיל הרך ובשכבות הנמוכות בבית ספר יסודי, אמורים לקבל מחנכת אחת שתדע לא רק להעביר חומר, על זה אמונים המורים המקצועיים, אלא גם להבין לנפשו של ילד, לטפח אותו ולהכשירו להמשך עתידו הפד ־ גוגי. גם וונדר וומן, מוכשרת ככל שתהיה, ל � י 70 לא יכולה לעשות את זה במקביל ל ־ דים. זה בלתי אפשרי. "גם אם נניח שמדובר בשעות אחרות לכל כיתה, מה שכנראה יהיה המתווה אצלנו בבית הספר, איפה יגיע לידי ביטוי טיפוח הילדים ותשומת הלב הפרטנית הדרושה בגיל כה מוקדם". אם לילד בכיתה ב': "שמענו בהפתעה גמורה על ההחלטה ההזויה לשכפל את אותה מחנכת של ילדינו לשתי כיתות. שמ ־ ענו על הרבה פתרונות יצירתיים, אבל על כזה פתרון הזוי ומנותק מהמציאות, ובטח מהאספקט החינוכי, טרם שמענו. איך מח ־ נכת תוכל לחנך, ואני מדגישה את המילה

קביל. ההורים בבית הספר זועמים, וטוענים לכשל מערכתי וערכי בפתרון זה: "ילדים

רעננה: מטה "ימינה" ברחוב זרחין

המפגינה איימה לפגוע בבנט תושבת ההתנחלות מעלה אפרים מואשמת באיומים על ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, כאשר הפגי ־ נה מול מטה מפלגת ימינה ברעננה בזמן שהתקיימה ישיבה טרם הקמת הממשלה. "אם יהיה פה פיגוע אחד, יפגעו בבית שלך", איימה הנאשמת. על פי כתב האישום שהוגש בשבוע שעבר בבית משפט השלום בכפר סבא על ידי עו"ד פקד אורית מנציקובסקי, , שלושה ימים טרם 2021 במאי 30 ב־

צילום: עמית שאבי

בנט. "יפגעו בבית שלך"

פקיעת המנדט להרכבת הממשלה, התקיימה בשעות הצהריים ישיבה במטה סיעת מפלגת ימינה ברחוב זרחין ברעננה. באותה עת התקבצו בסמוך למטה מפגינים, אשר הניפו שלטים בגנות בנט, אז עדיין חבר כנסת. , התעטפה בדגל ישראל וקראה במגאפון קריאות 44 בכתב האישום נטען כי הנאשמת, כנגד בנט: "אתה לא שומע, תתעוררו, תסתכל מה אתה עושה, אם יהיה פה פיגוע אחד, יפגעו לך בבית שלך, במשפחה שלך, יא אפס". התביעה טוענת כי במעשיה איימה הנאשמת על חבר הכנסת נפתלי בנט בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, בכוונה להפחידו או להקניטו. ¿ . 2022 בנובמבר 13 סעיף האישום המיוחס לנאשמת הוא איומים. המשפט יתחיל ב־ פאוזי אבו טועמה

5.8.2022 ˆ ידיעות השרון 10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software