שרון 05.08.22

גרם 250

סמ״ק 750

ליטר 1 שמן

9

ידיעות השרון ˆ 5.8.2022

/ 8331001 ידיעות השרון (רבתי) /

Made with FlippingBook Digital Publishing Software