שרון 05.08.22

הדייריםטוענים כי "העירייהשולחת ניידתאכיפה, שאפילו לא נכנסת למקום ונעלמת" ‰ העירייה "במוקד לאהתקבלהאף לא פניהאחתבנושא בשלושתהחודשיםהאחרונים" רחובהכרמל: בני עקיבא מרעישיםבערבי שישי הדיירים נגד החניכים: | כפר סבא

| כוכב יאיר ראשונים בארץ כשהדמיון עובד השבוע השלימה קרן אתנה את התקנת מעבדת הדמיון – הכיתה , בכיתה ייעודית 21 של המאה ה־ בקמפוס החינוך בכוכב יאיר. הכיתה החדשה צפויה לשרת את כלל תלמידי בתי הספר היסודיים ביישוב. מעבדת הדמיון מציעה סביבת למידה חדשנית, מתקד ־ מת ואינטראקטיבית, שבה חומר הלימוד מוקרן על קירות הכיתה מעלות. הקירות 270 והרצפה ב־ משמשים כמסך מגע ונגיעה בקיר פותחת עולמות נוספים, סרטו ־ נים, שאלות, הסברים ותמונות. מעבדת הדמיון מציעה כיום סביבות למידה, 800 למעלה מ־ והמורה יכולה להכין באמצעות ממשק ניהול עצמי פשוט מערכי שיעור חדשים או להתאים מער ־ כי שיעור קיימים. צוות מקצועי מבית הספר "קשת" עבר בשבו ־ עות האחרונים הדרכה בתפעול המערכת ובתחילת השנה הקרו ־ בה יוכשרו מורים נוספים מכלל בתי הספר. בכך הופך כוכב יאיר־צור יגאל להיות היישוב הראשון בישראל, שבו מותקנת המערכת החדש ־ נית.¿ בני קימרון

אשר אטדגי החופש הגדול בעיצומו ואיתו גם התגו ־

דדויות בני נוער בגינות הצי ־ בוריות, המפריעות את מנוחת השכנים. קבוצת נערים וילדים

בשכבות ה'־ח', חניכים בתנועת בני עקי ־ בא בכפר סבא, מתגודדת בכל ליל שבת עד השעות הקטנות של הלילה בגינה ציבורית הממוקמת בסמוך למתחם מגורים ברחוב הכרמל (בתווך שבין בתי הכנסת שבת אחים ובית דורשיי לבית ספר בר אילן). "מדובר בילדים טובים מאוד", אומרים השכנים, "אבל כל מה שעשינו כדי למגר את התופעה לא הצליח. העירייה שולחת ניידת אכיפה, שאפילו לא נכנסת למקום ונעלמת". "הרעש הוא בלתי נסבל", אומרת אחת השכנות. "אני מבינה אותם היטב, לצערי, אין להם מקום להתאסף והם מצאו את פינת החמד הזו. בלי קשר לכך שמדובר ביל ־ דים טובים ממשפחות טובות מאוד, אנחנו השכנים לא יכולים להתעלם מהרעש. רוב הדיירים הם אנשים עם ילדים ותינוקות, דתיים שגם לא יכולים להתקשר למוקד העירוני, בשל קדושת השבת". ניסיתם לדבר על ליבם?

צילום: פרטי | " הכניסה לגן הציבורי. "שימצאו להם מקום חלופי

התופעה שמתחילה בערך בעשר בערב". ומה קרה? "זה לא עוזר הרבה, כי הסיירות לא מגי ־ עות. התקשרתי לפני כניסת שבת למוקד העירוני והודעתי על הכינוס המתוכנן. אכן לערך, עשתה 23.00 הגיעה ניידת בשעה סיור במקום, אפילו לא נכנסה למתחם, ועזבה כלעומת שבאה. הייתי מבקשת מה ־ עירייה שתמצא להם מקום חלופי, שבו הם יוכלו ליהנות מאווירת הביחד שלהם". מעיריית כפר סבא נמסר: "במוקד לא התקבלה אף לא פניה אחת בנושא בשלושת החודשים האחרונים" ¿

"ניסינו הכל, אבל כמה שהם ישתד ־ לו הרעש הוא בלתי נמנע. קח חבורה של ילדים ושים אותם ביחד במקום שקט 40 ־ 30 מאוד בשעה שתיים לפנות בוקר בליל שבת, אין אפשרות שהאינטרקציה הזו לא תוביל לרעש וצעקות. יש כאן דיירים שלא מסוג ־ לים לישון לילה שלם, זו אוכלוסייה דתית שקמה בבוקר לתפילות שבת, ואם עד השעה שלוש לפנות בוקר הם לא ישנים, כל המנו ־ חה שלהם נפגמה. זה כואב ומצער אותנו". פניתם לעירייה? "פנינו בימות החול. השכנים מקדימים את התלונות לפני כניסה השבת ומתריעים על

12.11.2021 | NEWS העיר | 2 |

שיניים ביום אחד!

ד"ר שאדי עתאמנה

שנות ניסיון 11

שיקום הפה והשתלה דנטלית כתרי זרקוניה (ללא מתכת) ופנורמי במקום C.T צילום (חינם ללקוחותינו) אחריות מלאה על כל טיפול

news העיר סטודיו

מתחם גן שמואל DECATHLON ליד 1 קומה 04-6650020 | 054-6105678

בדיקה וייעוץ ללא תשלום

אפשרויות לתשלומים נוחים!

5.8.2022 ˆ ידיעות השרון 18

Made with FlippingBook Digital Publishing Software