שרון 05.08.22

מכירה מוקדמת בעיצומה * 4524

31 ה

איור:נורית גרוס עיצוב: מיה ויין

* 4524

משכן תיאטרון דוידסון גן הפעמון, ירושלים

פרטים באתר תיאטרון הקרון

with the support of the French Institute in Israel

19 ידיעות השרון ˆ 5.8.2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software