שרון 05.08.22

1 הקרב על הנכס

כפר סבא: להורים שבדרך לראשונה קיימה עיריית כפר סבא כנס הריון ולידה להורים שבדרך עיריית כפר סבא ערכה באמצעות המחלקה לנוער והגיל הרך באגף חברה וקהילה, כנס ייחודי בנושא הריון ולידה. בכנס הרצתה ד״ר גיל שכטר מאור, מומחית היריון בסיכון ומנהלת חדרי לידה בבית חולים מאיר והוא התקיים כתשובה לביקוש הגבוה מהשטח לכנס הריון ולידה מקצועי. בכנס השתתפו מאות הורים צעירים תושבי העיר. מהעירייה נמסר כי לאחר קבלת הפנים, המשיכו הנוכ י חים לאודיטוריום ליהנות ממופע סטנד-אפ ייחודי מאת הקומיקאית עדי אשכנזי. הרצליה: ערבות הדדית חמישה מתנדבים מהרצליה הקי י מו אתמיזם "פותחים דלת" שמסייע לתושבות ולתושבים המוכרים לאגף לשירותים חברתיים לממש את זכויותיהם בסכומי כסף גבוהים. מדובר בדליה ברוך, חנה בריט, אביגיל קצנל, אבנר פורטנוי ורון קלגסבלד בוגרי קורס פעילים של המועדון הכלכלי של הרצ י ליה מהמחלקה למשאבי קהילה. לאחר עבודת תחקיר מקיפה, חמשת המתנדבים זיהו שישנם אנשים רבים שמגיעות להם הט י בות כלכליות מהמדינה, אך הם לא ממשים אותן בגלל בירוקרטיה מסובכת, חוסר הבנה במילוי טפ י סים, או קשיים לוגיסטיים אחרים, ובכך מפסידים כסף רב מדי שנה. בעקבות כך החליטו המתנדבים להקים את מיזם "פותחים דלת". מהעירייה נמסר כי המתנדבים נפ י גשו עד כה עם עשרות ותושבים. רעננה: פארק אתגרי עיריית רעננה השיקה השבוע פארק אתגרי חדש וראשון מסוגו בעיר. הפארק האתגרי, הממוקם בפארק רעננה, כולל מתחם נינג'ה מתקנים מאתגרים 12 גדול המכיל המפוזרים במסלול בצורה אליפ י טית, ובסיומו מוצבת רמפה בעלייה תלולה, בדומה למסלול בתוכנית הנינג'ה הידועה. בנוסף, הפארק החדש כולל מתחם פאמפטרק, עם 180 מסלול אספלט באורך של כ מטר, שהינו המסלול הארוך ביותר בארץ! המסלול מדמה רכיבה את י גרית בשטח על אופניים וכולל ירידות, עליות, סיבובים ועיקולים חדים. מהעירייה נמסר כי אירוע ההשקה, שהתקיים במעמד ראש העיר חיים ברוידא, כלל מופע יכו י לת במתחם הנינג'ה, של אדם מלכי וספיר כהן, כוכבי התוכנית "נינג'ה ישראל", ומופע של גל חסון, פע י לולן אופניים מקצועי. ¿ בני קימרון

נוף ים: תביעתהמיליונים נגדעירייתהרצליה מיליון שקל עבורשימושבקרקעשלאשייכת 13 חברת "גן הצפון בע"מ" תובעתמהעירייה לה ברחובשער הים בשכונת נוף ים ‰ עירייתהרצליה: הדברים יתבררו בביתהמשפט

פאוזי אבו טועמה

חברת "גן הצפון בע"מ" תובעת מעיריית הרצליה ואחרים פיצוי י � מיליון שקלים עבור ש 13 של מוש בקרקע שנמצאת בבעלות החברה. לטענת החברה, העירייה החזיקה והשתמ י שה במקרקעין מבלי לשלם לה למרות כל הפניות וההליכים שננקטו. התביעה הוגשה בבית המשפט המחוזי תל אביב על ידי חברת גן הצפון וחברת "גן הצפון נכסים ואחזקות" שעבורה נר י כשה הקרקע, נגד עיריית הרצליה, על"ה הרצליה – עמותה למען הקשיש והוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה. בכתב התביעה נטען כי לפני למעלה משני עשורים פרסמה חברת "העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ" מכרז למכירת זכויות החכרה במקרקעין בר י צ � בשכונת נוף ים בהר 35 חוב שער הים מ"ר, הכוללים מבנה 805 ליה בשטח של מ"ר. על גביהם של הקרקע 282 בשטח של הפעילה חברת העובדים עד לאותה העת מועדון גמלאים, הידוע כ "מועדון חברתי לגמלאים מערב הרצליה". למכרז הוגשו מספר הצעות. בסוף התה י ליך חברת העובדים הכריזה על הצעתן של התובעות כהצעה הזוכה. לטענת התובעות, מיד לאחר החתימה על ההסכם לרכישת המקרקעין, החלה העירייה, שלא השלימה

צילום: אביגיל עוזי | המבנה של עמותת על"ה

ידם במקרקעין, ותוך שהן מסבות לתוב י עות נזקים רבים ונכבדים, בין היתר, בדרך של אובדן הכנסות. "הנתבעות לא הסתפקו בהתשלטות על הנכס אלא החליטו לפרש את הוראות התוכנית על המקרקעין בפר י שנות 'חדשנית', בניסיון לנשל את התוב י עות מזכיותיהן. תגובת העירייה: "העירייה תמהה מדוע 2016 בעוד תביעה של התובעות משנת תלויה ועומדת, בחרו התובעות לעשות שימוש לרעה בהליכי בית משפט ולהגיש תביעה חדשה חופפת לתביעה התלויי ועו י מדת, שאין לה זכות קיום, והדברים יתבררו בבית המשפט". ¿

עם תוצאות המכרז, לנקוט בצעדים אשר נועדו לסכל את פעולת המכירה. עוד נטען כי הנתבעות סירבו לפנות את הנכס, ועת י רו לבית המשפט בניסיון למנוע את תפי י סת החזקה בנכס על ידי התובעות, "הליך זה היה בבחינת סנונית ראשונה לשרשרת של הליכים משפטיים אשר נמשכו כמעט שני עשורים", נטען על ידי עו"ד אליעד כהן, ממשרד עורכי הדין, קרמר, שפירא, שניידר ושות' המייצגים את התובעות. על פי הנטען, במהלך תקופה זו החזיקו הנתבעות במקרקעין שנרכשו על ידי התו י בעות מבלי שהן טורחות לשלם לתובעות או למי מטעמם עבור השימוש הנעשה על

עירייתרמתהשרון לחב"ד: פנו אתהמקווהברחובהשפלה 2 הקרב על הנכס העירייההגישהתביעה בטענה כי העמותהמפעילהמקווה במקום, ששייך לעירייה, בלי שהגיעהאיתה להסדר ‰ יו"ר עמותתביתחב"ד בעיר, הרב יהודה בוטמן: התשובהתינתן ביתהמשפט

רשיע אותה ביחס לעבירות אלה. לאחר הסדרת חריגות הבנייה על ידי העמותה (בדיעבד) ולאחר הוצאת היתר בנייה, נשלח לעמותה מכתב דרישה 2013 בשנת לתשלום דמי שכירות ובקשה לחתום על הסכם שכירות, אבל היא לא עשתה זאת. נשלח לעמותה 2014 עוד נטען, כי ־ יום. 45 מכתב דרישה לפינוי הנכס תוך בהמשך, נטען, נעשו ניסיונות להגיע לה י נשלח 2021 סכמות בין הצדדים, ובפברואר לעמותה הסכם פינוי נוסף. בנסיבות אלה, מציינת עיריית רמת הש י רון, "על העמותה לפנות את המקרקעין לאלתר". יו"ר עמותת בית חב"ד בעיר, הרב יהודה בוטמן, מסר בתגובה כי טרם התקבל כתב התביעה וכל תשובה תינתן בית המשפט. ¿

פאוזי אבו טועמה

עיריית רמת השרון הגישה באח י רונה כתב תביעה נגד עמותת בית חב"ד בעיר, בבקשה להוציא צו המורה לה לפנות לאלתר את הנכס ברחוב ק � בעיר, בו מפעילה העמותה מ 8 השפלה ווה ומשרדים, ולהשיב את החזקה לידי העירייה. לטענת העירייה, העמותה עושה שימוש בנכס השייך לה ללא כל זכות או רשות כלשהי וללא הסכמתה, חרף פניות חוזרות ונשנות בעניין זה. על פי הנטען, בין הצ י דדים לא קיים כל הסכם תקף, ולעמותה אין כל זכות להחזיק בנכס. “חרף העובדה כי התובעת דרשה את פינויה של הנתבעת מן המקרקעין, הנתבעת טרם פינתה את המק י

צילום: אביגיל עוזי | נכס המריבה

רקעין”, נטען בכתב התביעה שהוגש בבית משפט השלום בתל אביב. 2008 ־ 2005 לטענת העירייה, בין השנים התגלו חריגות בנייה שבוצעו על ידי הע י מ � ניתן פסק דין ה 2014 מותה, ובדצמבר

5.8.2022 ˆ ידיעות השרון 20

Made with FlippingBook Digital Publishing Software