שרון 05.08.22

מההחלטה של ועדת הערר עולה כי ראש העירייה אישר לבנות מאות יחידות דיור לסטודנטים בלבד, בלי לתכנן תשתיות תחבורה ‰ העירייה: "ביקשנו מהוועדה להשלים את הליך הרישוי. הוועדה לא ביטלה את ההיתר כי לא היה כזה" כפר סבא: אין אישור לבנייה במתחם אמנה

עסקאות

הוד השרון: חדרים, 5 דופלקס בן מ"ר, מרפסת 176 מ"ר, שתי חניות, 55 ומחסן בבניין קטן בן שנה במערב העיר, 10 5,200,000־ נמכר ב שקל. (הדס שרביט מ"שרביט נכסים)

נדל"ן

bkimron@gmail.com ב נ י ק י מ ר ו ן /

רעננה: + חדרים 4 דירת מרפסת שמש, ברחוב אוסטרובסקי הושכרה 6,300 במחיר של שקל. (תיווך לימור לוי)

הדמיה" סטודיו פיבוט | מתחם הסטודנטים שאמור לקום

המחוזית ביטלה ועדת הערר את ההחלטה לתת היתר לבנייה מסי ־ בית במתחם אמנה מבלי שנבדק אפילו המצב התחבורתי באזור (רופין, הגבו ־ רות). בעקבות הערר שהוגש על ידי חברי מועצת העיר הדר לביא, יעל סער ופינחס כהנא מסיעת כפר סבא מת ־ קדמת, החליטה ועדת הערר המחוזית היום לבטל את ההחלטה לתת היתר במתחם ולהמליץ לעירייה לקדם תו ־ כנית מסודרת בהתייעצות עם הציבור. מההחלטה עולה כי ראש העירייה אישר לבנות מאות יחידות דיור לס ־ טודנטים בלבד, מבלי לתכנן תשתיות תחבורה תואמות וללא הליך תקין של הגשת תוכנית להתנגדויות. הבקשה להיתר מנוגדת לתוכנית המתאר הכו ־ ללנית המופקדת ומתבססת על תוכ ־ שנים, כך נמנעה מהציבור 50 נית בת זכותו החוקית והערכית להביע את דעתו. חברי המועצה השתמשו בסמכו ־ תם להגיש ערר בנושא והתבשרו היום

שות בצורה חכמה ומבוקרת, תוך שמירה על איזון בין הפיתוח לבין צרכי התוש ־ בים והעיר". אלא שבעירייה מדגישים כי "בני ־ גוד לפרסומים על ידי גורמים המב ־ קשים לפגוע בתוכנית להקמת מתחם מעונות לסטודנטים בני העיר, ומתוך רצון למנוע מחלוקות מיותרות לשם השגת מטרה ציבורית חשובה לעיר - ועדת הערר המחוזית נענתה לב ־ קשת הוועדה המקומית לתכנון ולב ־ נייה להשלים את הליך הרישוי למתחם הסטודנטים, המיועד לקום במתחם אול ־ פנת אמנה לשם השלמת הליך הרישוי. "יודגש כי ועדת הערר לא ביטלה את היתר הבנייה שניתן לפרויקט (שכן לא יצא בכלל כזה), אלא קבעה שיש לאפ ־ שר לוועדה המקומית להשלים את הליך הרישוי, וזאת כאמור לבקשת הוועדה המקומית עצמה, ולטובת כלל הצדדים הנוגעים בדבר". ¿ אשר אטדגי

שהועדה קיבלה את עמדתם במלואה. חברת מועצת העיר ויו"ר סיעת כפר סבא מתקדמת הדר לביא: "אני שמחה שוועדת הערר נענתה לדרישתנו, נעשה ככל שנוכל כדי לקדם תכנון נכון לא ־ זור. לא ניתן לרפי סער להמשיך לת ־ קוע את העיר בלי הגיון. חוסר התכנון וחוסר שיתוף הציבור מוביל לעומסים תחבורתיים שכל כפרסבאי מכיר. יש לקדם בעיר בנייה לצעירים בכלל ול ־ סטודנטים בפרט, אך אסור לעשות את זה לבקשת הקבלנים בלבד, אלא רק כחלק מתוכנית רחבה לעיר שכו ־ ללת פתרונות תחבורתיים וקהילתיים. זה הבסיס לאיכות החיים שלנו." חברת מועצת העיר יעל סער: "ההיתר קודם בחוסר סמכות ובניגוד לתכנית העירונית המופקדת, תוך הדרת הציבור מלהביע עמדתו. אני מברכת את ועדת הערר המחוזית שקיבלה את עמדתנו. העמדה שלנו מייצגת ציבור רחב שאף חתם על עצומה - בינוי בעיר צריך להע ־

כפר סבא: + חדרים 3 דירת ממ"ד כחדר ארונות, עם מרפסת שמש, א' 5 ברחוב האשל 2,650,000־ נמכרה ב שקל, מחיר מבוקש שקל. 2,790,000 (איריס גבריאל - הכתובת שלכם לנדל"ן)

קחו השראה

מודרניים ונקיים. המטבח התלבש בחזיתות אלומניום ופורמייקת נאנו איכותית באי עם משטחי דקטון שידועים בעמידות שלהם לאורך זמן. החששות של הלקוחה לריצוף המטבח בפ ־ רקט הביאה לתכנן פתרון ייחודי שדרש תיאום מוחלט בין הספקים. פרקט הפישבון משתלב עם אריחי גרניט פורצלן שנחתכו בהתאם לפ ־ רקט ומשתלבים בו בצורה נעימה. כך מאפשר את המעבר בין המטבח לסלון האקלקטי המז ־ מין. חדר עבודה שקוף המתוכנן בקפידה מאפ ־ שר את הניתוק המינמלי אך הנוח ביותר לצר ־ כים של הלקוח לעבודה מהבית. בקומה השנייה סוויטת ההורים תוכננה מחדש שהיא פיסת גן העדן לזוג, והיא מתתחברת למרפסת רחבת ידיים המטופחת בקנאות על ידי שניהם. ¿

שיפצו מהקצה אל הקצה 70 בני זוג בשנות ה- שנה. 20 את בית המגורים בו הם מתגוררים 150 מדובר בדירת דופלקס בכפר סבא, בת מ"ר. המעצבת צביה 70 מ"ר עם מרפסת של קזיוף: "למרות הבניין הישן ונתוני הפתיחה הבעייתיים שלו, הסתכלנו על הפרויקט כמו כל פרויקט שלנו, כמגורי יוקרה. הרעיון היה לאפשר חיים חדשים בבית הישן של הזוג, לתת מקום למטען ההיסטורי, לשלב את נגיעות של הריהוט שאספו מכל העולם ויותר מהכל, לא ־ פשר בית שמתאים לצרכים שלהם כרגע. אך באותה נשימה, לאפשר שינוי משמעותי דיו כדי לתת תחושה של בית חדש. תכנון המטבח היה אחד המנועים החשובים בפרויקט. ללקוחה היה חשוב מטבח נוח ומתוכנן היטב בחומרים

הפכו 70־ בני ה את דירתם למעודכנת וקלילה וויב של זוג צעיר

צילום: אלעד גונן

5.8.2022 ˆ ידיעות השרון 24

Made with FlippingBook Digital Publishing Software