שרון 05.08.22

ההורים, שרובם לא ידעו על כך, טועניםשהקללהשנשמעה בערב הסיוםשל מחנההקיץשל הצופים ביער ציפורי הייתה מחאהעל היחסהמזלזל לו זכו ילדיהם במהלך השנה‰ תגובתתנועתהצופים: "האירוע נבדק. אנו מגנים כל התנהגותשאינה תואמתאתערכי החברה בכלל וערכיה בפרט" החניכיםקיללו אתההנהגה ונשלחו באמצעהלילההביתה סיום צורם למחנה הקיץ בשבט "רשפים" | הרצליה

בני קימרון

קללות שנשמעו מפי כמה מחברי השכבה הבוגרת משבט הצופים "רשפים" כחלק משירי המורל

בערב הסיום של מחנה הקיץ ביער ציפורי, 150 נענו על ידי ההנהגה בהשעייתם של כ־ בנים והחזרתם באישון לילה להרצליה, חצי יממה לפני מועד הסיום הרשמי של המחנה. לטענת ההורים, החזרת הנערים בוצעה ללא אישורם הפורמלי, כמקובל בצופים. הודעה שנשלחה להורים בוואטסאפ על ידי סגן ראש הנהגת הצוק, עמיר פרימוב, קצת אחרי השעה אחת בלילה - לא הגיעה לרובם. עונש קולקטיבי "לצערנו הרב", כתב פרימוב, "אנו נא ־ לצים להוריד את כל בני שכב"ג רשפים עכשיו מהיער לאחר מספר אירועים שלא אפשרו לנו להמשיך ולהשאיר את הילדים. במהלך מסורת שבטית שאושרה מראש, בני השכב"ג החלו בשירי מורל נגד ההנה ־ גה, הכוללים קללות ומילות גנאי. על אף ניסיונות חוזרים ונשנים של הצוות הבוגר לבקש מהבנים להפסיק עם המורל, הם לא הקשיבו, והמשיכו והוסיפו גם במורל נגד שבטים אחרים וריצה לכיוונם". לטענת ההורים, "מדובר בכמה חבר'ה שצעקו, אבל הוטל עונש קולקטיבי על כל הבנים. גם בנות השכב"ג נענשו על לא עוול בכפן, עת נאלצו לפרק לבדן את המחנה". , הגיעו 01:30 האוטובוסים יצאו לדרך ב־ והנערים הורדו בחניון 03:10 להרצליה ב־ יד גיורא, במרחק של כמה קילומטרים מבתיהם. "ככל הידוע, באוטובוסים לא היו מלווים מבוגרים. הנערים ביקשו להוריד אותם במתחם שבט רשפים הקרוב לבתיהם, אך לא נענו בחיוב על ידי הנהגים", טוען אחד ההורים. "הורים שקיבלו את ההודעה או את הטלפונים הביתה המתינו להם שם ואספו אותם ואת חבריהם. נערים שהוריהם לא המתינו להם ולא זכו לטרמפ, נאלצו ללכת הביתה ברגל עם ציוד כבד על גבם. היה צריך לקבוע כמה תחנות הורדה קרוב לבתים, זה חוסר אחריות של ההנהגה", טו ־ ענים ההורים. "פגעו במרחב הבטוח" יום לאחר מכן, שלחה ההנהגה הודעה נו ־ ספת להורים של בני השכבה הבוגרת שנ ־ שלחו הביתה והזמינה את נציגיהם לפגישה. "צריך להבין את האירוע", מסביר אחד ההורים, "זה היה במסגרת 'מסדר הדמעות', שבו נפרדים מהשמיניסטים ויש המון אמו ־ ציות. אני לא חושב שהמחאה שלהם הייתה אלימה. הם רצו לבטא את מחאתם אחרי שבמשך השנה האחרונה מזלזלים בהם, מו ־ עכים אותם, רומסים אותם, מקטינים אותם ומבטלים להם פעילויות. אנו מחנכים את

"הורים שקיבלו את ההודעה או את הטלפונים להם ואספו אותם ואת חבריהם. נערים שהוריהם לא המתינו להם ולא זכו לטרמפ, הביתה המתינו

צילום: פרטי | האוטובסים שהגיעו באישון לילה לחניון יד גיורא

אינו מקבל את ההחלטות, ומי שסוטה מקו ההחלטות של הדרג השכיר מאויים או מועץ מתפקידו. מקבלי ההחלטות השכירים אינם מעודדים חופש ביטוי והובלה, ערכים ההולכים יש ביד עם ערכי הצופים. אלא מעודדים סתימת פיות והליכה אחר העדר. השינוי המתבקש הוא לא רק החלפה של מרכזי השבט וההנהגה הנוכחיים, אלא של צורת הניהול של תנועת הצופים - העב ־ רת הכוח לנוער תוך ליווי של הדרג השכיר והמתנדב הבוגר". ההורים: "אין חולק שהמחאה של אותם בני שכב"ג יכלה להתבטא באופן אחר, אך אין באמור בכדי לגרוע מהתנהלות ההנהגה, וכפי שננהג בשבטים אחרים במקרה דומה ניתן היה להמתין לבוקר ואף להוסיף טיפול חינוכי על יד ההורים בנפרד. ההורים דו ־ רשים להעביר מתפקידם את הרכזת וראש השבט בפועל, להחזיר לתפקיד לאלתר את ראש השבט המודח אייל אופק ולמנות "גורם חינוכי חיצוני נייטרלי, שיעזור לשי ־ קום הנזקים שנגרמו". מתנועת הצופים נמסר: "תנועת הצופים מגנה כל התנהגות שאינה תואמת את ערכי החברה בכלל וערכיה בפרט. בימים האחרו ־ נים מתבצעת בדיקה מעמיקה של האירוע, כולל התייעצויות עם גורמי המקצוע בת ־ נועה, ולאחריה התנועה תשקף לגורמים הרלוונטיים, בהם הרשות המקומית, את תוצאותיה". מהעירייה נמסר: "הנושא נבדק בשלב זה בתנועת הצופים ובתום הבדיקה יוצגו המס ־ קנות גם בפני הרשות". משרד החינוך בחר שלא להגיב. ¿

ושתקפנו מילולית באופן פרטני אנשים מסוימים מצוות ההנהגה). חציצה של מא ־ בטחים ואנשי הנהגה הפרידה בנינו לבין הבנות, מה שהפיח בנו בני השכב"ג תחושה שמתייחסים אלינו כפושעים ואסורים במ ־ חנה הקיץ. המרכז הצעיר עדו גוברין שסיים את תפ ־ קידו: "הצופים היא תנועת נוער אך הנוער

ילדינו להביע דעתם ולהתנגד במידת הצו ־ רך ואני חושב שזו הייתה מחאה לגיטימית, הכי יפה שיכולה להיות". "זה היה אקט מחאתי", הסביר אחד מה ־ שמיניסטים בשכב"ג, "זה בגלל שהתנהגו אלינו בכוחנות. הביאו אותנו לקצה. כש ־ פונים אלינו בחוסר נימוס, בצורה בלתי מכבדת, גם אנחנו נענה בצורה לא מכבדת. לא סתם קמנו יום אחד ודיברנו כך. האנשים בהנהגה לא הקשיבו לנו". ההורים והשמיניסטים הורים תחת 200 עצומה החתומה על ידי כ־ הכותרת "התנהלות הנהגת הצוק שבט רש ־ פים" נשלחה למזכ"ל תנועת הצופים קלי כהן, עם עותקים לראש עיריית הרצליה ולשרת החינוך. "אנו חותמים על מכתב זה במחאה על הת ־ נהלות רשלנית ומסוכנת כלפי בני השכב"ג והתנהגות חצופה, בריונית ומזלזלת כלפי ־ נו, הורי חניכי השכב"ג. אנו רואים בחומ ־ רה את דרך קבלת ההחלטות ואת הפעולות שננקטו, העולה עד כדי הפקרתם והעמדתם בסיכון ממשי. דקות 10 אחד השמיניסטים: "ניתנו לנו לארוז בחטף את החפצים שלנו, ובשאר הזמן ניסינו לפרק את המחנה כמה שיותר מהר כדי להפחית מהמשימה של הבנות למח ־ בנות נשארו 200 רת. חשוב לציין שאותן ישובות מחוץ לשטח המחנה, ובאותו הזמן צוות ההנהגה שיקר להם במצח נחושה לגבי ההתנהלות שלנו (טענו שחלק מהבנים התפשטו, שנקטנו בצעדי אלימות פיזית

נאלצו ללכת הביתה ברגל עם ציוד כבד על גבם"

צילום: פרטי

מחנה הקיץ. הסתיים בטונים צורמים

8

5.8.2022 ˆ ידיעות השרון

Made with FlippingBook Digital Publishing Software