טבריה קרית שמונה 22.07.22

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

3 4

7

2

שחקן ישראלי )3,3(

זרימת אנשים מסיבית

פקודה כבש ממין זכר

דמות במגילת אסתר

מספרי עירית לינור )5,4(

חלק במוח )8,5(

משקה חליטה

קפל בבגד

אות יוונית

היה לזרא

6

5 8

שנון דמי שתייה, טיפ

6

7

7 6

גרם לעייפות רבה

הרמטכ"ל של 12- ה )3,3( צה"ל

9 8

6 4

6

8 1

מחזאי ישראלי )4,4( בעבר

הוצאה לאוויר העולם

עתיק עגלון

קיטור

כלי חפירה

2

7

4

2 4

9

שולט בעצמו )3,2(

עיר בארה"ב

5 4 6

9 2 7

מטבע חוץ צינור העיכול

אדם מאמין לא החלטי

נשא דברים בפני קהל

תו נגינה

מנהל ארגוני

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

בחורים, גברברים

מפואר עלה באש

/ פתרונות / לשבוע שעבר

ביצעו קנייה

לא בדיוק נוזל בגוף

חדר גדול לאירועים

בית מרזח

6 7 2 8 1 5 9 3 4 3 8 9 2 7 4 6 5 1 1 5 4 9 3 6 2 7 8 7 6 3 1 9 2 4 8 5 2 4 5 7 6 8 1 9 3 8 9 1 4 5 3 7 2 6 9 1 8 3 4 7 5 6 2 5 2 7 6 8 1 3 4 9 4 3 6 5 2 9 8 1 7

ארכיטקט סומק לאיפור

מכשול

מושב בחבל מודיעין )5,3(

מחזאי אירי להקת מחול )3,2( ישראלית

אדם שנפל בידי אויב השתתק

גלגל שיער בירור, ניסוי

סימולטנית )5,2(

מרחק )3,4( מסוים

ממלכי מואב עדין

צופן

בירה במזה"ת מדינת האפיפיור

טורף מגושם אימפריה קדומה

קנדלה

גיס

עיר בגרמניה ימאי, ספן

יסוד כימי אחד הצבעים

כלי חפירה

ילדה

נוזל המופרש מהכבד

ציפור נפוצה בארץ

מבנות שאול פרי הגפן

צחיח

השתומם

ללא תשלום מילת שאלה

סופר גרמני

קול בהמי

בהמות בית גדולות

ישן שינה קלה

תיש צעיר

הכנה לתפקיד

ברור, ודאי

20

22.7.2022 ˆ ידיעות טבריה, קרית שמונה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online