טבריה קרית שמונה 22.07.22

השגנו במשא ומתן הנוכחי, לטובת אז ־ רחי וחקלאי ישראל". אם הרפורמה היתה מתקבלת כמו שהיא, באמת היה יותר זול פה? "לא. הבעיה מעולם לא היתה החקלאים ולא התפוקה החקלאית, הבעיה היתה ותישאר הריכוזיות בשוק. אין חקלאים בבוקר 4 עשירים. יש חקלאים שקמים ב־ ועובדים מצאת החמה עד צאת הנשמה. אם מדינת ישראל לא תטפל בריכוזיות, הצרכן לא יראה בהורדת מכסים את התמורה. צריך להילחם בפערי התיווך ובריכוזיות. שלא יהיו פה שלוש חברות ששולטות בשוק הקמעונאות. אני כחקלאי לא מכתיב את המחירים. מי שקונה מחליט כמה הוא משלם לי ובכמה למכור לאזרח. אם לא היינו עושים את המהלך הדרמטי הזה, החקלאות היתה נשחקת בתוך שנה וכל המחירים של התוצרת החקלאית שהיו מבוססים על יבוא היו עולים לשמים. הטורקים לא פראיירים, כשהם רואים שח ־ סרות עגבניות במדינת ישראל הם מעלים את המחיר ליבואנים. אנחנו לא קובעים את המחיר, אנחנו תלויים ביבואנים וזה האסון הכי גדול שהיה יכול לקום במדינת ישראל. לכן אני חושב שהצלנו את החק ־ לאות ונעשה עוד הרבה תיקונים". רשות כוללת אחת לאמיתי כתושב מטולה יש דעה מגוב ־ שת גם על התנהלות ההנהגה המקומית בגליל העליון והוא מציע שכל המוע ־ צות המקומיות באזור יתאגדו לרשות אחת במטרה להיות מאוחדים אל מול הממשלה בהשגת תקציבים וקבלת החל ־ טות. "ההנהגה המקומית באזור עושה את כל הטעויות", הוא חורץ, "על פי הראייה האסטרטגית שלי, קרית שמונה צריכה להמשיך להתנהל כעיר והמועצות האזו ־ רית מרום הגליל, מבואות החרמון וגליל עליון ושלוש המושבות מטולה, יסוד המעלה וראש פינה צריכות להתאחד ולהפוך להיות רשות אחת. בהנהגה אחת היינו מעלים את קרנה של הצפון. היינו עושים איגום משאבים והיינו יכולים לה ־ פוך את העולם כי כל חברי הכנסת היו באים אלינו. היום בגלל שאנחנו מפוז ־ רים זה לא קורה. צריכה להיות פה עיר אחת חזקה וסביבה מועצה אזורית אחת לכולם". האשכול המזרחי לא נותן מענה? "לא. אין לו מספיק כוח ועוצמה. צריך שיהיה מנהיג אחד שירכז את כל האזור ויעשה בית ספר לממשלה. רק אם נהיה מאוחדים יהיה לנו כוח להשפיע ולגרום לממשלה לשים פה תקציבים ולקבל הח ־ לטות". למה אתה לא נכנס לפוליטיקה? נראה שיש לך את זה. "אני היום נמצא בפוזיציה שיכולת ההשפעה שלי אצל מקבלי החלטות היא הרבה יותר גדולה מאשר להיות בכנסת כחבר כנסת. גם לייצג את המגזר הע ־ סקי בישראל וגם לייצג את ענף החק ־ לאות מבחינתי זו השליחות הכי רצינית שלקחת על עצמי. אני משמש גם יו"ר של חברת קנאביס ומנהל פה את אגודת 10 המים של האזור 'מים בגליל' כמעט שנים. השילוב בין השליחות הציבורית, ההתמקצעות הכלכלית שלי וההובלה של תהליכים מאוד מורכבים, זה הדבר שעושה לי את זה".

"יש פה פריצת דרך ענקית שלא היתה מעולם בחקלאות ותקציבים שלא היו מעולם. מדובר ברפורמה מאוד משמעותית. עצרנו את המהלך שהיה מחסל את החקלאות

דובי אמיתי. תחושת שליחות

במדינת ישראל"

שתהיה חלוקה מיידית של עובדים שנ ־ מצאים בקנה ושיוקם צוות משותף לנו יום מסקנות 90 ולממשלה שיגיש תוך להוריד את כל הרגולציה מעל העוב ־ דים זרים. נוסף על כך הגענו להבנות מיליארד שקל לחמש 2 על השקעה של שנים להשקעות הון בשביל לקדם את החקלאות ולנעוץ את זה בהסכם, וגם הגדלנו את התמיכה הישירה בחקלאות מיליון". 760 מיליון ל־ 420 במקום ההחלטה על קבלת ההסכם היתה כבדת משקל בעבור אמיתי. "הבנתי שאני נמצא בסיטואציה הכי מורכבת לענף החקלאות, שעתיד החקלאות על כתפיי ואני צריך לקבל החלטה. ראיתי מול עיני את סבא שלי יצחק אמיתי ז"ל שה ־ תחיל לעשות פה חקלאות במטולה ואת משה סמילנסקי ז"ל, שהקים את התאח ־ דות האיכרים וטבע את המושג 'חקלאות כאן, מולדת כאן' וכמובן גם את אבא שלי אורי אמיתי שייבדל לחיים ארוכים". ההסכם טרם נחתם, כרגע הכל על

שלב השר ליברמן חתם על הצווים בני ־ גוד להסכמות. זה הטריף אותי, הוא הפר את ההתחייבות שהוא אמר לי ולחברי הכנסת", נזכר אמיתי, "ידעתי שאני 14 יוצא עכשיו לקרב. אמרתי לאותם חברי כנסת: 'הוא הבטיח לכם, לכו תפילו את הצו'. הם התחמקו ובסוף היו רק שני אנשים שעשו את זה בלי למצמץ: האחד חבר הכנסת הרב משה גפני מיהדות התורה. הוא שאל אותי: 'מה צריך?' ול ־ מחרת בבוקר היתה כבר בקשה לביטול הצווים. השני היה חבר הכנסת ינון אזו ־ לאי מש"ס. נכון שהם אופוזיציה אבל הם תמיד היו איתי. גם אריה דרעי איתי כל הזמן. בקואליציה דחו אותי בטענות שונות. אני דאגתי שהאופוזיציה תגיש, בטלפון אחד, לא הייתי צריך יותר מזה. בשבילם קודם כל החקלאים. "המשכנו לנהל את המשא ומתן על הרפורמה בענף הצומח והתחלתי לייצר לנו ארגז כלים בכל התחומים כדי לה ־ נושאים והבנות תוך כדי ניהול 12 גיע ל־ סיכונים שלי". ביולי 4 בסופו של דבר ביום שני ה־ הגיעו אמיתי וחברי הצוות שלו להסכם מול משרד האוצר ומשרד החקלאות על רפורמה בחקלאות שכוללת שורה של הקלות. ההסכם הושג תוך כדי התער ־ בות של משרד ראש הממשלה ושל אמיר ברקן, סמנכ"ל כלכלה ותשתיות במשרד רוה"מ שנכנס לעובי הקורה ושימש כמ ־ גשר בין הצדדים. "הגעתי להסכם טוב בכמה סעיפים, ביניהם במניעת עליית מחירי המים כך שאם חלילה המים יעלו שנוכל לקבל שיפוי על מחיר המים. הג ־ עתי להבנות גם בעניין העובדים הזרים

טיוטות, אבל הצדדים הגיעו להבנות. "ההסכם נמצא כרגע כבר כמעט שבועיים אצל היועצים המשפטיים של כל המשר ־ דים. הם אמורים להביא לי אותו לחתימה השבוע, כשאני אראה שכל הסעיפים שה ־ תכוונתי אליהם בפנים - אז אני אחתום". עד כמה ההסכם הזה טוב לחקלאים? "יש פה פריצת דרך ענקית שלא היתה מעולם בחקלאות ותקציבים שלא היו מעולם. מדובר ברפורמה מאוד משמעו ־ תית. עצרנו את המהלך שהיה מחסל את החקלאות במדינת ישראל". החקלאים הודו לך? "כן, אלפים. יש גם כאלה שלא חושבים כמונו וזה בסדר. יש כאלה שלא מכירים את כל הרפורמה וחלקם אפילו סקפטיים אם נוכל לממש את זה והאתגר הבא שלי הוא לממש את מה שכן הגעתי עליו לה ־ סכמות כי זה מורכב". אתה יכול עכשיו לישון טוב בלילה? "לא, כי אני חושב שבממשלה שתקום נצטרך לשפר שורה של דברים שלא

"לקחתי את הרפורמה

שכללה הורדת

המכסים, בתוספת מיליון 420 השקלים שהם הבטיחו לתמיכה בחקלאות והתחלתי להריץ את זה על המודל. לקחתי את הנתונים האלה והראיתי לאוצר, אבל הם הסתכלו עליי בחיוך"

צילום: פרטי | אמיתי (מימין) באחד הדיונים הגורליים בכנסת

7

ידיעות טבריה, קרית שמונה ˆ 22.7.2022

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online