טבריה קריית שמונה 18.11.22

יובל קרני כתב פוליטי ידיעות אחרונות

יעל 050-3732767 13 ידיעות טבריה, קרית שמונה ˆ 18.11.2022

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker