טבריה קריית שמונה 18.11.22

מיליון שקל ‰ 10־ מועצתהעיר אישרהאתהקמתהמתנ"ס לאחר קבלתתרומה כספיתשל כ במקום גםתופעל מינהלתהרובעשל מוטב יחדיו העירייהתבנהמתנ"סבשכונת מיליון שקל 14־ יובליםבכ קרית שמונה

בקרית שמונה. בעירייה ביקשו להודות למנכ"ל רשת המתנ"סים אלעד קוז'יקרו, למהנדסת העיר טל עוזיאל ולצוות אגף ההנדסה בעירייה. "אני מודה לידידינו ושותפינו מקנדה ומ י קרן רואודברג, למנהל הקרן בישראל עירן שמואלי דוד, למנכ"ל קרן רואודברג מארק גרביס, ליו"ר קרן רואודברג ברנרד פינס י קי ולדירקטורים סטיבן גרבר וג'ק בוגדו י נוב על הבעת האמון במודל בינוי הקהילה של קרית שמונה", אמר ראש העיר אביחי שטרן, "אני מודה לקרן רואודברג על הת י רומה המכובדת ועל כך שהם מאמינים בעיר ובנו. בניית המתנ"ס בשכונת יובלים היא בשורה לתושבי העיר בכלל ולתושבי יוב י לים בפרט. שמח ומאושר לבשר כי המתנ"ס החדש יוקם במרכז השכונה בסמוך לשטח עליו ייבנו גם בתי ספר יסודי, אולם ספורט וגני משחקים".

דניאל דדון

מתנ"ס חדש יוקם בשכונת יובלים. עלות פרויקט הקמת המתנ"ס עומ י י � מיליון שקלים. מהע 13.8 דת על רייה נמסר כי עבודות הבנייה יחלו לאחר המכרזים שייצאו ובחירת קבלן זוכה. זמן חודשים. 24 הבנייה מוערך ב ההחלטה התקבלה לאחר שמועצת העיר אישרה בישיבה שנערכה השבוע קבלת מיליון שקלים להקמת 10.3 תרומה על סך המתנ"ס על שם רואודברג בשכונת יובלים. עוד נמסר מהעירייה כי התרומה התקב י לה לאחר עבודה מאומצת ומספר מפגשים ושיחות של ראש העיר אביחי שטרן ואנ י שי המקצוע בעיריית קרית שמונה וברשת המתנ"סים יחד עם נציגי קרן רואודברג. התקציב להקמת המתנ"ס התקבל כאמור מיליון שקלים שתרמה 10.3 מתרומה בסך

הדמיה: ערן מבל אדריכלים | מתנ"ס חדש בעיר

מיליון שקלים מתקציב 3.5 קרן רואודברג ו הרשות ומשרד השיכון והבינוי. המתנ"ס שיוקם יהווה את מרכז הקהילה,

התרבות והפנאי בשכונה. במתנ"ס גם תו י פעל מינהלת הרובע של 'מוטב יחדיו' והוא יהיה בניהול ישיר של רשת המתנ"סים

עשרותמשקיעיםמתעשייתהמזון העולמית ביקרו במרכזי יזמותהפודטקשבקריתשמונה כחלקמהסיור הוצגו בפני המשקיעיםהחממותהפועלותבמקום ‰ עוד הוצגו חברות ויזמויותשצמחו ב'מרכז כנרת לחדשנות ויזמות'

של Fresh Start רות הפודטק של חממת חברת תנובה לה שותפים טמפו, פלטפורמת וקרן ההשקעות OurCrowd ההשקעות sweet , בין החברות: finistere ventures Alteco AI (סוויט באלאנס) balance (אגמנט eggmented reality (אלטקו) ריאליטי). עוד הוצגו חברות ויזמויות שצמחו ב'מרכז כנרת לחדשנות ויזמות', כאשר המשקיעים נחשפו למרכז החדשנות הצפוני בישראל, ג � (מר Margalit Startup City Galil לית סטארטאפ סיטי) של היזם והמשקיע אראל מרגלית, שם קיבלו סקירה על הפעי י

לות האזורית שמוביל האזור להפיכת הגליל למרכז מצוינות בתחומי הפודטק והאגריטק. ר � סטא 6 במהלך הביקור פגשו המשקיעים 16 טאפים מקומיים שגייסו לאחרונה מעל מיליון דולר. עוד ביקרה המשלחת במכון המחקר מיגל, שם הציג סמנכ"ל הפיתוח העסקי במיגל אורי בן הרצל, את הערך המוסף הייחודי שמיגל מייצר לאזור כולו, ביצירת חדשנות ופיתוח אזורי במסגרת האקוסיסטם בצפון הארץ, החל מהמחקר היישומי במעבדות המכון ועד פרויקטים אסטרטגיים אזוריים כמו מרכז הידע לאגרו-פוטו וולטאי.

דניאל דדון

במסגרת שבוע האגרי-פוד היש י ראלי, קיימו מובילי האקוסיסטם הצפוני ביוזמת חממת הפודטק (פרש סטארט) של חברת Fresh Start , Margalit Startup City Galil תנובה, 'מכון המחקר מיגל', 'מנהלת האגרי-פודטק בגליל', ו'מרכז כנרת לחדשנות ויזמות'- משקיעים זרים, מובילי 65 סיור מקיף ל- חדשנות ובכירים מתאגידי מזון בינלאומיים מדינות. 16 שהגיעו מ כחלק מהסיור הוצגו בפני המשקיעים חב י

צילום: מכון המחקר מיגל

סיור המשקיעים באחד ממרכזי היזמות

פגישה ראשונה עם השרים החדשים הגזרה החמה: בהנחיית שרון כידון ויובל קרני

14

18.11.2022 ˆ ידיעות טבריה, קרית שמונה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker