טבריה קריית שמונה 18.11.22

NOVEMBER SALe

על פריטים מובחרים על פריטים מתצוגה הנחה 50 % הנחה 25 %

פרסום מכטינגר

צילום: אסף הבר

04-8407701 טל'. 10 צ׳ק פוסט, רחוב שלמה בן יוסף חיפה | 054-5206626 פארק תעשייה דלתון טל'. דלתון

9

ידיעות טבריה, קרית שמונה ˆ 18.11.2022

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker