תל אביב 3.3.23

ב"ה

פורים חוגגים עם ד " חב 7.3.2023 י"ד באדר, תשפ"ג -

בפורים הזה כולנו חוגגים ומקיימים את המצוות המשפחתיות: שומעים מגילה, ויהי בימי אחשורוש

שולחים משלוחי מנות, עורכים סעודה חגיגית ונותנים צדקה לעניים

בתי חב”ד מכינים לכם חווית פורים 780 ססגונית וחגיגית לכל המשפחה. אל תפספסו

לע"נ האישה היקרה צילה בת משה ודבורה אנדר ע"ה, ליום פטירתה - י"ט באדר. רדפה טוב וחסד כל ימי חייה

29 ידיעות תל אביב, רמת גן ˆ 3.3.2023

Made with FlippingBook flipbook maker