תל אביב 3.3.23

דיור מוגן יוקרתי גבוה מעל כולם לפרטים נוספים וקביעת פגישה * 3616

מומחים בדיור מוגן

, גבעתיים 12 רח׳ אריאל שרון אחוזת גבעתיים

/ 8340684 ידיעות ת"א /

Made with FlippingBook flipbook maker