תל אביב 3.3.23

ĹĩĨĴĶ ŀıĺĬ _ þôøûøñ 

שילוב מושלם בין עיצוב לאומנות

6

3.3.2023 ˆ ידיעות תל אביב, רמת גן

Made with FlippingBook flipbook maker