אילת 22.03.24

חצי שנה מאז מלחמת "חרבות ברזל" נראה כי הביקוש לדירות אנשי נדל"ן, יזמים ומתווכים ותיקים, שחוו ‰ באילת עולה את התנודות בשוק, טוענים כי ירידת הריבית במשק הביאה היזם קובי שווקה סבור כי "פארק הטרמינל" בו נבנות ‰ לשינוי מאות יחידות דיור מהווה עוגן ומנוף צמיחה: "יש ביקוש גבוה המתווך גיל דנינו: "ככל שהריבית תרד ‰ והמכירות נוסקות" יותר, הביקושים יגדלו ומחירי הנדל"ן יעלו" "כולם מבינים שכדאי להשקיע עכשיו באילת" התאוששות בשוק הנדל"ן:

עזרא ארבלי // צילומים פרטיים, עזרא ארבלי

בנייה בסמוך לפארק הטרמינל. ביקוש גבוה

6

22.3.2024 ˆ ידיעות אילת

Made with FlippingBook Annual report maker