אילת 22.03.24

פרויקט של סיבוני בשכונת הדקל

פרויקט של אברהמי בשדרות התמרים

כשתנופת הבנייה באילת החלה, רבים הביעו תמיהה למי מיועדת הבנייה המאסיבית בכל רחבי העיר, מה גם ששוק הנדל"ן החל לדעוך בשנים האחרונות והביקושים היו נמוכים. אבל כנראה את מה שראו היז־ מים שהחלו בבניית פרויקטים רבים, לא ראו המשקיעים ורוכ־ שי הדירות. כיום נבנות באילת אלפי יחידות דיור במתחמים שונים, בהם בסמוך לפארק הטרמינל, שמהווה מנוף צמיחה וגורם לבי־ קוש גבוה. המהפכה הנדל"נית באילת באה לידי ביטוי באחרונה בה־ קמת שכונות מגורים חדשות, מתחמי מסחר, מלונאות בהיקף עשרות אלפי מ"ר, ועוד. גורם עירוני מדגיש כי מדובר בתוכניות פיתוח שיצאו לפועל ביוזמתה ועידודה של עיריית אילת ומוסדות התכנון האר־ ציים. תוכנית המיתאר העירונית כוללת תוכניות 2030 לשנת לפיתוח בים, במדבר ובעיר, תשמר ותחזק את מעמדה של אילת כעיר התיירות והנופש של ישראל. עלייה בביקוש דרור אוהב ציון, מנכ"ל ובעלי "דרא שיווק נדל"ן", ציין בתגו־ בה לפרסום מדד המחירים לצר־ כן ומדד מחירי הדיור, כי "מדד , 0.4% המחירים לצרכן עלה ב־ מה שמביא את קצב האינפלציה . בחברת 'דרא' מצפים 2.5% ל־ שבנק ישראל ימשיך בהורדות ריבית מתונות כל עוד האינפ־ לציה נותרת בתוך הטווח אותו הגדיר בנק ישראל. מדד מחירי וזה בהמשך 1.2% הדיור עלה ב־ להתאוששות בקצב העסקאות, כפי שפורסם השבוע על ידי הכלכלן הראשי במשרד האוצר.

לאותם משקיעים תשואה ברמה דומה, ולכן היה עדיף להם לסגור את הכסף לתקופה מסוימת בבנק ולקבל את אותה תשואה מבלי לעסוק בחיפוש שוכרים ובטיפול בדירות". לדברי דנינו, ההאטה בשוק הנדל"ן שהייתה באחרונה נבעה מחשש הציבור לעלייה נוספת בריבית של בנק ישראל. "בצי־ בור היה חשש לעלייה בריבית בגלל כל מיני 'נביאי זעם' שצפו שהריבית תמשיך לעלות ותגיע אחוזים הקיימות 8-9 לרמות של באירופה או בארה"ב. מה שקרה הוא שהמגמה התהפכה והריבית החלה לרדת, אמנם רק ברבע אחוז, אבל זה גרם לחששות להתפוגג בקרב הציבור. ככל שהריבית תרד יותר, הביקושים יגדלו ומחירי הנדל"ן יעלו. זו גם אחת הסיבות להתאוששות כי המשקיעים מבינים שכדאי לה־ שקיע עכשיו לפני הבום הצפוי". היזם קובי שווקה שבונה עם שותפו עזרא חקשורי את פרויקט "סיאן" על שטח שדה התעופה שהתפנה, מסכים עם הערכתו של דנינו לגבי עליית המחירים הצפויה בעתיד הק־ רוב. "הורדת הריבית על ידי בנק ישראל הביאה לתפנית בקרב ציבור המשקיעים ורוכשי הדירות. עד אז היה חוסר ודאות בשוק הנדל"ן כי המשקיעים לא ידעו עד כמה תעלה הריבית ומתי תיעצר העלייה. ירידת הריבית גרמה לכולם להבין שמחירי הנדל"ן צפויים לעלות, והמשקיעים ממהרים כיום לר־ כוש ולתפוס את המחיר הנמוך יותר. להערכתי, אחרי שהמל־ חמה בעזה תסתיים, יעלו מחירי הנדל"ן בכל הארץ בשיעור שבין אחוזים". 15 עשרה ל־ בזכות פארק הטרמינל

המספרים במסגרת תוכנית המיתאר מתוכננת בנייה של 14,500 כ– יחידות דיור

צילום דנה תמרי

לדברי שווקה, "פארק הטר־ מינל" עם מאות יחידות הדיור הנבנות בו מהווה זרז חיוני לעי־ צוב חוויית המגורים הייחודית באזור. הפארק, שהוקם כידוע, על שטח שדה התעופה הישן, מתה־ דר במגוון יחידות דיור למגורים ולנופש, באטרקציות ופעילויות תרבותיות ובידוריות שימשכו לשם לא מעט רוכשים. "מדובר באזור אטרקטיבי במיוחד, המחבר את העיר עם האזור התיירותי ובתי המלון. לפרויקט שאנו בונים כיום, הכו־ יחידות דיור, יש ביקוש 94 לל גבוה והמכירות נוסקות. מרבית דירות הפרמיום, פנטהאוזים ודירות גן, כבר נמכרו למש־ קיעים ולתושבי אילת", הוא משתף. "גם לפרויקט בשכונת וילות, היה 26 שחמון, המכיל ביקוש גבוה, וכל הווילות כבר נמכרו". דרור אוהב ציון, מנכ"ל ובעלי "דרא שיווק נדל"ן": "מדד מחירי הדיור 1.2%־ עלה ב וזה בהמשך להתאוששות בקצב העסקאות, כפי שפורסם השבוע על ידי הכלכלן הראשי במשרד האוצר"

שני הנתונים האלה מבטאים יחד את המגמה המתפתחת בשוק הדיור: ביקושים מתגברים, היצע נמוך, ומחירים הנמצאים בקו עלייה. להערכה החברה, מגמה זו תלך ותתחזק במהלך השנה". אנשי הנדל"ן באילת, בהם מת־ ווכים ותיקים שחוו את התנודות בשוק הנדל"ן, ויזמים המקימים פרויקטים באילת, מסכימים עם הקביעה שירידת הריבית במשק, גם אם היא ברמה של רבע אחוז, הובילה לעלייה בביקוש. גיל דנינו מתיווך "רימקס" התאפיינה 2023 הסביר, "שנת בירידה בביקוש לדירות חד־ שות בגלל עליית הריבית, מכיוון שרכישת נדל"ן הפכה ללא כדאית עבור המשקיעים. 4.5 עד 4 התשואות ברמה של אחוזים, שקיבלו המשקיעים, היו נמוכות ביחס להשקעה שלהם ולריבית ששילמו עבור המשכנ־ תא שלקחו. מנגד, בבנקים הציעו גיל דנינו מ"רימקס": "שוק היד השנייה תמיד היה ער עם ביקוש גבוה והיצע נמוך. כל דירה המוצעת למכירה, לא נשארת על המדף זמן רב. הזמן שדירה באילת המוצעת להשכרה הוא בין הקצרים בארץ"

6,000 כ– חדרי מלון חדשים

מאות אלפי מ"ר עבור שטחי תעסוקה ומשרדים, מסחר ותיירות

הבנייה המתוכננת צפויה לתת מענה להיקף אוכלוסייה בעיר שיגדל 70,000 מ– 100,000 לכ– תושבים עד 2030 שנת

7

ידיעות אילת ˆ 22.3.2024

Made with FlippingBook Annual report maker