בונוס ירושלים 24.2.23

כאב ראש בירוקרטי לאמריקאים התנגדותלהקמת שגרירותארה"ב באלנבי חודשייםאחרי שהאמריקאים ביקשו לאשר הקמתמבנהחדשלשגרירותבמתחםאלנבי, תושב האזור פנה לוועדההמחוזית ‰ לטענתו, אין צורך בכריתהשל עצים רבים כל כך ולא מקומותחניה (מכיוון שיהיהאפשר להגיע לשם ברכבתהקלה) 700 צריך לתכנן

צילום: 'חאן סזאן'

אולם 'פנורמה' בבית שמואל

חגיגה מול העיר העתיקה מתחם אירעים מחודש בסמוך לעיר העתיקה. קבוצת הקייטרינג 'חאן סזאן' שיפצה את מתחם 'בית שמואל' שבשכונת ממילא והקי ־ מה שני חללי אירועים - 'פנורמה' ו'הפטיו'. אולם 'פנורמה', השוכן על גג המ ־ מקומות ישיבה 350 בנה, מכיל כ־ מ"ר, 400 סביב שולחנות. שטחו כ־ והוא כולל בחלקו העליון מערך מטרים 12 קשתות עד לגובה של עם חזית מחופה בזכוכית. הכנסים והאירועים שייערכו בו יהיו מול חלון פנורמי ענקי, שממנו רואים את חומות העיר העתיקה, ובכלל זה את שער יפו ומגדל דוד. מ"ר, ניתן 300 ב'פטיו', שגודלו כ־ מקומות ישיבה 300 להכיל עד סביב שולחנות. הוא משתלב עם החצר הפנימית של המתחם, שמ ־ רוצפת באבן ירושלמית. מי שינצח על מטבחי האול ־ מות הוא שף מוטי אוחנה, בוגר ה'קורדון בלו'. לצד אולמות האירועים, במרכז הכנסים שבבית שמואל המחו ־ דש יפעלו מגוון אולמות וחללים, שבהם ניתן לקיים סדנאות, ישי ־ בות עסקיות, הדרכות, ימי עיון וסמינרים. המתחמים קרובים לציר הרכבת הקלה וכן לכמה חניונים ציבוריים. קטמון: יוזמת פינוי־בינוי 'קבוצת איציק תשובה' מתכננת פרויקט פינוי־בינוי ברחוב בן זכאי שבשכונת קטמון. המיזם כולל הקמה של שני מג ־ קומות, בניית 30-16 דלים בני יחידות דיור וגם יצירת 210 שטחי מסחר ומבני ציבור בקומות הקרקע. התוכנית עברה את תנאי הסף בוועדה המחוזית ועומדת לפני דיון בוועדה המקומית.

קותי פונדמינסקי

תושב שבסמוך לביתו אמור לקום המבנה החדש של שגרירות ארה"ב, הגיש בקשת התנגדות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, בטענה כי המיזם יגרום להרס סביבתי מיותר. כפי שפורסם בחודש נובמבר, הוועדה המחוזית אישרה את הנוסח הסופי להקמת מבנה קבע לשגרירות. על פי המסמכים שהוגשו, מדובר במתחם ענק על מגרש של דונם, במתחם אלנבי שבין הרחובות דרך 50 חברון, דניאל ינובסקי וחנוך אלבק. זמן קצר לאחר מכן הופקדה התוכנית וניתנו יום לצורך הגשת התנגדויות מצד כל מי 60 שרואים עצמם נפגעים מהקמת השגרירות. בהתנגדות שהוגשה לוועדה נטען כי המיזם כולל כריתה של עשרות עצים. כמו כן נכתב כי הפרויקט כולל הקמת 700 חניון מקורה רב־מפלסי שיספיק ל־

צילומים: עמיתשאבי ושאטרסטוק

מתחם אלנבי והשלט ליד השגרירות

מקומות חניה. לטענת התושב, מאחר שה ־ שגרירות תוקם על ציר הרכבת הקלה היה ניתן להסתפק בתקן חניה נמוך משמעו ־ תית. מגיש ההתנגדות ציין כי הוא תומך בפרויקט וכוונתו היא רק לשפר את התו ־ כנית המוצעת ולגרום לה להיות יותר "ידידותית לסביבה", כלשונו, מההיבט האורבני. בהקשר לרכבת הקלה, יודגש כי האמ ־ ריקאים הגישו בקשה להזזת מיקום תחנת הרכבת הקלה כדי לצמצם את מספר העוברים ושבים שינועו בסמוך לשגרי ־ רות, אך בקשתם לא התקבלה. על פי התוכנית שממתינה לאישור, המי ־ זם יכולל הקמה של מספר מבנים, כולל מגורי סגל בגובה של ארבע קומות וכן ו � ק 10 מבנה מרכזי שייתנשא לגובה של מטר). היקף השטח הבנוי צפוי 50 מות (כ־

ח � אלף מ"ר מעל לקרקע ומת 70 להגיע לכ ־ תיה, וכל המתחם יוקף בגדר אבן בגובה של מטר. משרד האדריכלים המקומי 'יגאל 3.5 לוי אדריכלים' מלווה את הפרויקט. לצד התוכנית במתחם אלנבי מקדמת הש ־ גרירות האמריקאית תוכנית בנייה נוספת י � בשכונת ארנונה. מדובר במתחם מלון ד פלומט לשעבר, שכבר פונה לצורך העניין מהעולים הוותיקים ממדינות חבר העמים, שגרו במקום בעשור האחרון. המתחם הזה מיועד בעיקרו למבנים לוגיסטיים ומחס ־ נים ולא לקבלת קהל ולמתן שירותים קו ־ נסולריים. בהתנגדות שהוגשה על ידי התושב לווע ־ דה המחוזית, נטען גם כי מעיון בפרטי המיזם עולה הרושם של 'אי ניצול מספיק של היקפי הבנייה והיעדר תרומה כלשהי למרחב הציבורי'.

טענות התושב: יש לגבש תוכנית … ידידותית לסביבה המיזם אינו תורם … למרחב הציבורי יש להסתפק בפחות … מקומות חניה

סכנה ברוממה:

כבר לפני חודשייםקרסחלקמהחומהשל המתחםההיסטורי לרחוב ‰ אלאשההריסות עדיין לא פונו והגדר לאחוזקה ‰ בדיור המוגן הסמוך מתריעים כי הדבר מהווהסכנה לקשישים ‰ העירייה: "בוחנים צורתתיקון שתתחשב בתכנון העתידי של המתחם" מחנהשנלר: מחכיםלאסון?

פנייה נוספת בעניין נעשתה גם לסגן ראש העירייה אריה קינג. מבירור שהוא ערך עולה כי פרט למחלקה למבנים מסוכ ־ נים, בנושא מעורב גם מינהל החינוך החרדי בעירייה (מנח"ח), שכן החומה שהתמוטטה נמצאת במבנה עירוני המשמש כמוסד חינוכי חרדי. לפי אגף הנכסים העירוני והמחלקה לשימור, זוהי גדר לשימור, אלא שעד כה שום גורם עירוני לא לקח אחריות. קינג פנה למהנדס העיר יואל אבן ודרש ממנו להכריע בסוגיה כדי לתקן את הגדר לאלתר ולפנות את המפגע. מהעירייה נמסר: "מכיוון שמדובר בקיר הנמצא במתחם המיועד לשימור, מתקיים בימים אלו תהליך לבחינת תיקון הלקויים, אשר יבוצעו על ידי גורמי העירייה הר ־ לוונטיים תוך התחשבות בתכנון העתידי במתחם".

קותי פונדמינסקי

הכתובת עדיין על הקיר. לפני כחודשיים התמוטט מקטע מה ־ חומה ההיסטורית של מתחם

צילום: פרטי

שנלר על המדרכה ברחוב משה זאב פלדמן בשכונת רוממה. אולם עד כה, פרט לסי ־ מון וגידור המתחם, לא נעשה דבר. המפ ־ גע נותר בשטח, וקיים חשש מהתמוטטות הגדר כולה. בפרויקט הדיור המוגן 'בית טובי העיר', הנמצא בסמוך, פנו לפני זמן רב לעירייה וטענו כי המפגע מהווה סכנה מוחשית עבור דייריהם הקשישים, ובייחוד עבור מי שנעזר בכיסא גלגלים. עוד לד ־ בריהם, האבנים שנפלו חוסמות מעבר של רכבי חירום וחילוץ בעת הצורך. במקרים של קריסת קיר או מרפסת בנכס פרטי, המחלקה למבנים מסוכנים

קותי פונדמינסקי

העירייה מתמהמהת. החומה שקרסה

פונה לבעלי הנכס שממנו נגרם המפגע ודורשת ממנו לתקן את הנזק לאלתר. אם בעל הנכס אינו פועל לעשות כן, העירייה רשאית לתקן בעצמה את הנזק ולחייב אותו בהוצאות. עצוב לגלות שבמקרה זה, בו המ ־ בנה נמצא בבעלות העירייה, הליכי תיקון הנזק המסוכן רק מסתבכים ומתארכים.

הדמיה: 'יגאל לוי אדריכלים'

הפרויקט בקטמון

5

ידיעות ירושלים ˆ 24.2.2023

Made with FlippingBook - Online catalogs