חולון בת ים 25.11.22 מעודכן

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

4 6 7

מחיאות כפיים נלהבות

ביטוי בשבח הצניעות )3,3,2,5(

סוג של פריט לבוש )4,5(

ניגוד בן שתי טענות

יופי ספג לתוכו

סגרו במפתח

מילת שאלה

משחק סיני

טנא

קשור, כפות

1

9 7

מבני נח גילה לאחר חיפוש

7 6 5

2 3

8

4

מעורר פליאה

קפיטליסט )3,3(

4

1

3

2 3

9

תקני ומקובל

עבר החוצה ממלכי מואב

הגשם הראשון

רגל מלאכותית

נהר באפריקה

1 3 8

5 7

1 5

מראשי ממשלות בריטניה

מקומי

3

4 6 1

סימן מוזיקלי משבטי ישראל

הזילו דמעה משפיל את עצמו

משורר ישראלי בעבר

הקול שאחרי הברק

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

עבורה

/ פתרונות / לשבוע שעבר

מושלך שם מספר

סטתוסקופ

עיר בפולין

נקלט ומשתלב בחברה

המריד קנדלה

סגנון באדריכלות

8 4 7 3 9 1 6 2 5 9 1 6 8 2 5 7 3 4 2 3 5 7 4 6 9 1 8 7 9 4 5 6 3 1 8 2 6 5 8 4 1 2 3 7 9 1 2 3 9 7 8 4 5 6 4 8 2 1 3 9 5 6 7 5 7 1 6 8 4 2 9 3 3 6 9 2 5 7 8 4 1

רופא שיניים ארגון

איבדו את לחותם

מילת הסבר הרמת דגל לבן

שב לדרכו )5,3( הרעה

לא בעל פה דרגה בצה"ל (ר"ת)

פוחלץ עמודי השער בכדורגל

קוסמת מהאגדות עדין

משחק הרכבה

מדינת אי בים התיכון

)4,3( עילג

אריסטוקרט לעיתים )3,2( קרובות

אות הניצחון איש צוות במטוס

מפגש גדול, קונגרס

מין תבלין

סלנג מס עקיף

)3,4( לרוב אלחוט

דחוף ביותר

צלוי למחצה

מושב מוארך פוזמק

אין (בארמית)

הדר, פאר

שפטו

עיר בנגב

חבר נבחרים למשימה עיר הכוהנים

יבשה מוקפת מים

אות אנגלית

מכונית צרפתית

צבע אדום- סגלגל

אלגוריה

מקרובי המשפחה )3,2(

תמים

25 ידיעות חולון, בת ים ˆ 25.11.2022

Made with FlippingBook - Online catalogs