למען הקהילה

פרויקט פורץ דרך

למען הקהילה

שכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות

הדמיית שכונת האפשרויות ביער אילנות. צילום: עמותת אלין בית נועם

חשיפה: הכירו את השכונה הייעודית הראשונה בישראל לאנשים בוגרים עם מוגבלויות

מרבית לדיירים – כלומר יהיה ניתן לתפעל את מערכות הבית כמו דלת הכניסה, התאורה, המזגן, התריסים וכיו"ב בעזרת שלטים מותאמים, פקודות קוליות וכו'". מי עוד צפוי לגור בשכונה? "במחצית מהדירות ישוכנו אנשים עם מוגבלות פיזית ומנטלית, ובחצי השני יגורו סטודנטים מהמכללות הסמוכות, כמו מכללת רופין, בית ברל, מכללת נתניה או ווינגייט, שיזכו לשכירות מוזלת או לנקודות זכות אקדמיות מהמועצה להשכלה גבוהה, וזאת כאקט חינוכי. אנחנו מא ־ מינים, כי המגורים בשכנות והשימוש המשותף במרחבי הפנאי יאפשרו כר נרחב למפגשים בינאישיים בלתי־מתווכים, וייצרו דיאלוגים בין אנשים עם ובלי מוגבלות על בסיס שוויוני, אקראיים ומובנים כאחד. "מפגשים חיוביים אלו יתרחשו במרחב חברתי משותף ובטוח, בסיטואציה שבה האדם עם המוג ־ בלות נמצא במרחב חסר חסמים, שבו באים לידי ביטוי מכלול יכולותיו ולא מוגבלותו. המפגשים יובילו להיכרות הדדית, להבנה ולקבלה של האחר כשווה בין שווים". מיקום השכונה הפרויקט לאומי ייחודי פורץ הדרך מוקם ממש בימים אלה בטבורו של אזור השרון, בשטח השי ־ פוט של המועצה המקומית קדימה צורן, על שטח "קריית דונם, תחת השם: 40 המשתרע על פני כ־ . אלגה - שכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות" על פניו הפרויקט, שנמצא בשלבי בנייה מת ־ קדמים, ייראה למבקר המזדמן לשם כשכונת מגורים "רגילה", הכוללת מתחמי תעסוקה, חינוך, ספורט, יחידות דיור ומעונות לסטודנ ־ טים, אולם מי שמסייר במקום ומתרשם מקרוב,

ולא ההיפך, כפי שמסביר לנו איקי בר־חיים. "בניית השכונה החדשה נסמכת על גישת העיצוב האוניברסלי והמכיל, המתבססת על הכרה בשו ־ נות האנושית. בעוד הגישה המסורתית מביאה אנשים עם מוגבלות לאזורי החיים של אנשים בלי מוגבלות – סיטואציה שמייצרת בעיות נגישות, רתיעה של הסביבה ונחיתות מובנית

סייעים להשלמתו, כמו קרן אריסון, מפעל הפיס, המועצה להימורים בספורט, קק"ל, הקרן לפיתוח שירותים לנכים במוסד לביטוח לאומי, קרן שלם וקרן סילבר, בצד גופים ותורמים נוספים. בתים חכמים בשכונה חכמה בשכונת האפשרויות הסביבה תותאם לתושביה

ההיגיון הבריא אומר, שאם יש בארץ שכונות ייעודיות לאנשי קבע, לח ־ רדים, לצעירים ומשפחות צעירות ועוד – אז למה שלא תהיה שכונה ייעודית גם לאנשים עם מוגבלויות?

ואיך זה שכולם מדברים על שילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה, אבל אף אחד לא חשב על הרעיון לשכן אותם בתוך תוכה? לפי סקר של החברה המרכזית לסטטיסטיקה, כל אדם שמיני בישראל הוא אדם עם מוגבלות כלשהי. כך שאדם מוגבל הוא כבר מזמן לא חריג בנוף, אלא חלק ממנו. היוזמה להקים שכונה שלמה עבור אוכלוסיית אנשים בוגרים עם מוגבלויות נולדה בעמותת "אלין - בית נועם": "בעבודה היומיומית שלנו ובאמצעות השכונה החדשה, אנו שואפים לשנות את הגישה המקובלת כלפי אנשים עם מוגבלות", אומר מנכ"ל העמותה איקי בר־חיים. תסביר בבקשה. "הגישה המקובלת כיום היא שיש 'לתקן' את האדם עם המוגבלות ולגרום לו להיטמע בתוך החברה ולמעשה, בדרך זו ליצור תקן אנושי אחיד שמתאים לכולם. בניגוד לכך, אנו מאמינים שיש לתקן את החברה ולא את האדם, כלומר – לגרום לחברה לה ־ סיר את המחסומים ואת המכשולים שהיא מעמידה בפני אנשים עם לקויות והופכת אותם לאנשים עם מוגבלות, ולאפשר לכל בני האדם בחברה לחיות יחדיו בהרמוניה". הרעיון המקורי היה להקים מתחם ייעודי עבור התקבלה בעניין 2017 אנשים עם מוגבלויות. ב־ החלטת ממשלה ונחתם הסכם על הקמת מיזם לאומי מיליון שקל, שאליו הצטרפו 200 בהיקף של כ־ כשותפים: המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה והביטחון החברתי וכן: משרדי ראש הממשלה, האוצר, הבריאות, החינוך, הבינוי והשיכון, התרבות והספורט והתיירות. לפרויקט החשוב הצטרפו גם קרנות, גופים כלכליים ופרטיים שתומכים ומ ־

חניכי ומדריכי בית נועם. צילום: שמוליק שליש

– אז החיים בשכונת האפשרויות המהפכנית יהיו מבוססים על גישה חדשנית של אינטג ־ רציה הפוכה. כלומר אנשים ללא מוגבלות הם שיצטרכו להשתלב באזורי החיים של אנשים עם מוגבלות, מה שיקדם מפגש שוויוני ומכבד. "זה אומר בפועל, שבמרחב השכונתי המיוחד יוסרו חסמים חברתיים, מבניים וסביבתיים, המדירים ומבודדים אנשים עם לקות ומעכבים את השתתפותם המלאה בחברה. בשכונה יוקמו גם יחידות דיור חכמות, המאובזרות בפתרו ־ נות מתקדמים של 'בית חכם' למתן עצמאות

"השכונה תהיה משופעת בפתרונות אדריכליים, טכנולוגיים וחברתיים, שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם"

14 המשך בעמוד

2023 ספטמבר | למען הקהילה | 12

Made with FlippingBook - Online magazine maker